มีพื้นที่เพียงแค่ 1 ไร่ ก็เลี้ยงควายขายได้ตัวละแสน

ในวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นมาดูการเลี้ยงควายกันหากพูดถึงการเลี้ยงควายทุกคนก็จะนึกถึงการใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเป็นจำนวนมากแต่ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตรที่ทำให้เรานั้นสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ในการเกษตรส่งทำให้มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังมีชาวบ้านบางส่วนอนุรักษ์ควายไว้เพื่อเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์และสามารถสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งควายนั้นจะไม่รนิยมใช้งานในทางเกษตรเหมือนแต่ก่อนก็ตาม ….

โดยคุณ ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน ซึ่งเป็นหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคกระบือตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มีการกล่าวถึงศูนย์วิจัยแห่งนี้ว่าได้มีการก่อตั้งในปีพศ 2540 โดยที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ผลิตภัณฑ์สัตว์ชั้นดีและมีการสนับสนุนเกษตรกรอีกด้วยและมีการเลี้ยงสัตว์อยู่ 3 ประเภทด้วยกันนั่นก็คือสุกรกระบือและไก่โดยปัจจุบันมีหน้าที่ในเรื่องของการผลิตกระบือเป็นซะส่วนใหญ่โดยสุกรมี 30 แม่และกระบือมี 120 แม่และมีไก่โรดไทย และ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและไก่ลูกผสมซึ่งปีหนึ่งจะสามารถผลิตได้ประมาณ 25000 ตัวและที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ได้มีการจำหน่ายสัตว์ต่อตัวขึ้นอยู่กับเพศและน้ำหนักของตัวเองด้วย

สำหรับกระบือนั้นมีการจำหน่ายดังนี้ เพศผู้ : หย่านมถึง 8 ปี ราคากิโลกรัมละ 120 บาท /มากกว่า 8 ปี ราคากิโลกรัมละ 110 บาท | เพศเมีย : หย่านมถึง 10 ปี ราคากิโลกรัมละ 120 บาท/ มากกว่า 10-11 ปี ราคากิโลกรัมละ 110 บาท/ มากกว่า 11-12 ปี ราคากิโลกรัมละ 90 บาท/ มากกว่า 12 ปี ราคากิโลกรัมละ 90 บาท

โดยกระบือที่เลี้ยงนั้น เป็นกระบือปลัก ซึ่งเป็นกระบือพื้นเมืองของประเทศไทยสามารถปรับตัวและสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีข้อดีคือสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารคุณภาพต่ำเช่นฟางข้าวโดยมีการปรับปรุงระบบสายพานและพัฒนาให้เหมาะสมกับการเกษตรกรโดยมีพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะใหญ่โตมีน้ำหนัก 700-800 กิโลกรัมและสำหรับแม่พันนั้นต้องคอยสังเกตว่าเชื่อหรือไม่และเลี้ยงลูกได้ดีเท่าไหร่หากดุร้ายก็ไม่ควรนำมาทำพันธุ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ 600 กิโลกรัม จากนี้นอกจากนี้ทางศูนย์นั้นได้มีการฉีดวัคซีนและดูแลเป็นอย่างดีและยังมีปลัดเทียมหรือเรียกกันว่าสปา ควาย ไว้ให้ควายด้วย

โดยข้อดีของปลักเทียมนั้น จะสามารถขับของเสียออกมากลายเป็นปุ๋ยเลยทางสวนจะระบายของเจนี่ออกไปในแปลงหญ้าด้านหลังเพื่อใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และในช่วงหลังทางศูนย์นั้นได้เล็งเห็นถึงการเลี้ยงสัตว์โดยใช้พื้นที่ที่พอเพียงพื้นที่ที่จำกัดและมีทรัพยากรจำกัดโดยพื้นที่ 1 คอกนั้นจะใช้พื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตรต่อ 1 ตัวแต่จะไม่ใช่การกักขังไว้ตลอดเวลาจะต้องมีการปล่อยใหเล็มหญ้า และลงปลักเทียมบ้าง และมีการเลี้ยงด้วย หญ้าเนเปียร์ หญ้าลูฟี หญ้ากินนี ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปราณีตโดยถ้าหากใครสนใจถ้าสามารถสอบถามข้อมูลหรือเข้าศึกษาดูงานการลี้ยงแบบปราณีต ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ในจังหวะกจังหวัดสุรินทร์ หรือติดต่อเบอร์ 044546109ได้เลย