เปิดให้เกษตรเช่าพื้นที่ ปีละ 1 บาท ทำเกษตรอินทรีย์ส่งการบินไทย

ในวันนี้ทางทีมงานนานก็จะพาทุกคนมาพบกับนักธุรกิจหนุ่มอย่างคุณ จิตรกร เผด็จศึกซึ่งเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยสูงตำบลบางพระอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตัวเขาถือว่ามีภารกิจคือส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรและทำประโยชน์เพื่อสังคม

ซึ่งตัวขาวนั้นมีที่ดินอยู่ 45 ไร่เป็นเบาะหุ้มเก่าไม่ได้ทำประโยชน์และเป็นดินเค็มปลูกอะไรก็ขึ้นยากและได้มีการนำมาปรึกษากับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจนสามารถทำให้ปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกผักได้จึงตัดสินใจปลูกผักในระบบโรงเรือนแบบไม่พึ่งสารเคมีใช้ระบบอินทรีย์เกษตรเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถทำเป็นอินทรีย์เกษตรได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากสภาพดินที่อยู่โดยรอบยังจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการปรับปรุงอยู่

โดยรูปแบบในการปลูกนั้นได้มีการเปิดให้ชาวเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมารวมกลุ่มกันโดยตนนั้นทำการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาและนอกจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก็ยังมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดรวมถึงเกษตรรุ่นใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราและยังมีการจัดตั้งสหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัดเพื่อดำเนินการในเรื่องของการตลาดและการนำผลิตโดยที่ผ่านมาพืชผลไม้ที่ปลูกก็มีการส่งไปยังการบินไทยรวมถึงห้าง Modern Trade ชื่อดังอีกด้วย

โดยหลักการการเกษตรรวมกลุ่มนั้นก็มีการปลูกพืชผักแบบปลอดภัยโดยจะให้เช่าในเนื้อที่ดินปีละ 1 บาทเพื่อทำการปลูกผักในระบบโรงเรือนและเน้นการปลูกผักแบบอินทรีย์โดยพระที่ได้จะส่งผ่านระบบสหกรณ์เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสายการบินโดย 70% จะมีการแบ่งผลกำไรให้กับชาวเกษตรกรผู้ปลูกอีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นการแบ่งกำไรให้กับสังคมโดยทางคุณจิตรกรก็รู้สึกว่าตัวเองทำอย่างนี้ก็ได้ทั้งความสุขใจที่ได้ปลูกผักปลอดภัยให้กับผู้บริโภคชาวไทยนั่นเอง

โดยเนื้อที่ของเขาตรงนั้นคือเนื้อที่ที่เป็นเนื้อที่ของเขาเองโดยมีการปล่อยให้ชาวเกษตรกรเช่า 10 ปีจ่ายปีละ 10 บาทรวมเป็น 10 บาทเช่าในนามของกลุ่มเกษตรธรรมชาติตำบลบางพระโดยมีตัวคุณจิตรกรเป็นหัวหน้ากลุ่มและมีการลงมือทำด้วยตัวเองมีการมุ้งหรือสร้างโรงเรือนเป็นส่วนที่ราชการมีการเข้ามาส่งเสริมและยังมีการต่อยอดตลาดออกไปและพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีทั้งหมด 31 โรงเรือนและมีการทำการปลูกพืชผักหมุนเวียนและปลูกเมล่อนซึ่งเป็นผลไม้หลักโดยตลาดนั้นจะส่งไปยังครัวการบินไทยสิ่งที่ต้องเน้นมากที่สุดก็คือการทำให้ได้พืชผลที่มีคุณภาพและปลอดภัยจริง

โดยทุกอย่างนี้ต้องเป็นการทำงานควบคู่กับชาวเกษตรกรไม่ได้เป็นคำพูดที่นั่งสวยหรูบนโต๊ะหรือในห้องประชุมเพราะตัวเขาได้กล่าวว่าจะปล่อยให้ชาวเกษตรกรโดดเดี่ยวไม่ได้เนื่องจากตัวเขาเป็นผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่คอยส่งเสริมเขาในทุกวันนี้ชาวเกษตรกรจะให้ผลตอบแทนวันละ 300 บาทและยังได้ผักที่ปลอดภัยไว้กินจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ผลตอบแทนของเขานั้นจะได้สิ้นปีก็จะมีการคืนกำไรให้กับชาวเกษตรกร 70 เปอร์เซ็นต์ส่วนอีก 10% จะนำไปช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการศึกษาต่างๆ

ด้วยการทำแบบนี้นั้นเป็นการทำเกษตรเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งแทบจะไม่ได้กำไรอะไรแก่คุณจิตรกรเลยแต่คุณจิตรกรบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือเขาต้องการความสุขความสุขที่ได้มันเป็นกำไรมหาศาลถึงแม้ว่าจะมีกำไรสักร้อยล้านพันล้านแต่ไม่มีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นการสร้างความสุขก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเรานั้นสามารถสร้างความสุขให้กับชาวเกษตรกรสร้างความสุขกับให้ผู้ที่กินผักของเราและไม่ป่วยเป็นโรคมันเป็นความสุขของตัวเขาเองและมันคือกำไรชีวิต

โดยคุณจิตรกรนั้นเป็นเจ้าของบริษัทไฟแนนซ์ขายรถยนต์และยังทำธุรกิจโลจิสติกส์อีกทั้งยังมีการทำคลังสินค้าทำอสังหาริมทรัพย์โดยตัวเขาและมีความตั้งใจในชีวิตว่าเขาจะเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะทำการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและช่วยเหลือสังคมต่อไป