ข่าวดี! รัฐบาลช่วยจ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าว สูงสุดครอบครัวละ 1 หมื่นบาท

โดยล่าสุดนี้ทางเพจพรรคพลังประชารัฐจะได้มีการโพสต์ข้อความว่าสิ้นสุดกันทีกับการรอคอยในตอนนี้ทางรัฐบาลได้จ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งทางรัฐบาลได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงคุณภาพของข้าวประจำปีการผลิต 2562/63 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรโดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและการปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรให้ดีได้ยิ่งขึ้นโดยชาวเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยจะสามารถได้อัตราได้รหัส 504 บาทครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท

สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้จะมีการนำเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งคาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายเงินผ่านธกสให้เงินถึงมือชาวนาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคมจนถึง 30 กันยายน 63 และนอกจากนี้ทางรัฐบาลในก็ยังมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับชาวเกษตรกรพร้อมทั้งขยายเวลาในการจ่ายเงินให้กับชาวเกษตรกรจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมให้เป็นที่สุดวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากมีชาวเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมนักสมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้