ลงทุนครั้งเดียว นอนนับเงิน 20 ปี! หนุ่มปลูกกล้วยรายได้ 300 ล้าน

โดยในล่าสุดนี้ที่จังหวัดพิจิตรก็ได้มีผู้คนหันมาปลูกกล้วยน้ำว้ายึดเป็นอาชีพมากถึงประมาณ 16,360 ไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอบึงนารางที่มีพื้นที่ปลูกน้ำว้ามากที่สุดถึง 12,382 ไร่ เลยทีเดียวโดยมีผลผลิตมากกว่า 50 ตันต่อปีและสามารถสร้างรายได้ป้อนชาวเกษตรได้มูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว

และหนึ่งในชาวเกษตรเหล่าหน้าที่ได้มีการปลูกกล้วยน้ำว้านั่นก็คือนายยอดบรรเทาอายุ 51 ปีที่อาศัยอยู่ในอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรได้ตัวเขาเป็นเกษตรก้าวหน้าที่จบการศึกษาระดับชั้นปตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่และจับพลัดจับผลูหันมาปลูกกล้วยน้ำว้าบนพื้นที่ดิน 50 ได้จนสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างมั่นคง

ด้วยหลังจากที่เค้านั้นได้เรียนจบหางานทำก็เคยเป็นนักวิชาการทางด้านสัตวบาลและนักวิชาการต่างๆคือส่วนในอัตราจ้างของส่วนราชการและเอกชนได้รับเงินเดือนหมื่นกว่าบาทและมีครอบครัวแต่แน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ก็ไม่มากพอที่จะจุนเจือครอบครัวได้ดังนั้นเมื่อปีพศ 2544 ได้ตัดสินใจกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยาและใช้ชีวิตอยู่กับเครือญาติและครอบครัว

จากนั้นก็ได้มีการลงมือศึกษาหาข้อมูลและมั่นใจว่าพื้นที่ที่มีอยู่เหมาะสมกับแหล่งน้ำและมีลู่ทางการตลาดจึงมีการปลูกกล้วยน้ำว้าครั้งแรกประมาณ 3-4 ไร่และขยายเพิ่มเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ที่ในปัจจุบันนั้นมีมากสูงถึง 50 ไร่เลยทีเดียว ได้สำหรับการปลูกนั้นกล้วยน้ำในพื้นที่ 1 ไร่ปลูกมีระยะห่างประมาณ 4 คูณ 4 เมตรก็จะได้ประมาณ 100 ต้นลงทุนครั้งได้ไม่เกิน 2,000 บาทจากนั้น 82 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตโดยสามารถขายในกิโลกรัมละ 60 บาท

โดยกล้วยน้ำว้า 1 ต้นให้ผลผลิตเป็นกล้วยน้ำว้า 1 เครือซึ่งมีหลายหวีจะได้น้ำหนักประมาณ 15-20 กิโลกรัมโดยจะขายในกิโลกรัมละ 6 บาท = 20 * 6 เป็น 120 บาทขายหัวปลี 1 หัวน้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัมจะได้เงิน 6 บาทถ้าขายใบตองก็จะได้เงินอีกโดยรวมแล้วกล้วยน้ำว้า 1 ต้นจะให้เงินไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อต้นสรุปว่าการปลูกกล้วยน้ําว้า 1 ไร่จะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 24000 บาท/ปี

โดยการปลูกกล้วยน้ำว้านั้นจะต้องมีความรู้และพื้นที่ที่เหมาะสมมีแหล่งน้ำใต้ดินที่เพียงพอและมีตลาดรองรับซื้ออย่างแน่นอนซึ่งจะทำแบบนี้จะให้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองโดยนอกจากนี้ตัวขาวได้มีการชักนำจากธนาคารธกสพิจิตรและมีการทำสัญญาซื้อขายกล้วยน้ำว้าล่วงหน้ากับบริษัทบานาน่าโซไซตี้ซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อกล้วยน้ำว้าเพื่อไปทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อำเภอบางกระทุ่ม โดยทุกวันนี้รายได้จากการขายกล้วยน้ำว้าก็ทำให้เขามีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างทั้งสบายๆ