ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำนา ทำเกษตรบนพื้นที่ 1 ไร่

โดยในวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารู้จักกับคุณ ภีรพร หอมสมบัติ และ คุณทัศนีวรรณ์ หอมสมบัติ สองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของพื้นที่การทำเกษตร 1 ไร่ได้เป็นแสนโดยเขาได้มีการแปลงพื้นที่ 1 ไร่ของตัวเองเน้นปลูกข้าวแบบอินทรีย์เกษตรเคมีและใช้มูลโคกระบือบนไก่รองพื้นตามด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 จำนวน 5 ถึง 10 กิโลกรัมต่อไร่จากนั้นก็ใช้เมล็ดข้าวหอม มะลิ 7-11 โลกรัมโดยมีการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคม

สำหรับการดูแลรักษา สามารถทำการโดยการสูบน้ำเข้านาประมาณเดือนกันยายนโดยใช้ปุ๋ย 12-24-12 จำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ก็จะได้ผลผลิตขายในฤดูกาลประมาณ 700-800 บาทต่อไมาไหมร่ หน่วยราคาข้าวนั้นก็ขายได้เดือนละประมาณ 15,000 บาท

และนอกจากนี้เขายังมีการปลูกข้าวในนามีการเลี้ยงปลาดุกจำนวนประมาณ 200 ตัวซึ่งสามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท และยังมีการปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จำนวนประมาณ 20 ต้นในวงบ่อปูนซีเมนต์รับแปลงก่อนนะรอบบ่อปลาซึ่งจะให้ผลผลิตนอกฤดูกาลสามารถสร้างรายได้ประมาณ 2,000 บาทต่อวงบ่อรวมเงินแล้วก็ประมาณ 40,000 บาทสำหรับมะนาว

สำหรับการขยายพันธุ์นั้นก็สามารถทำการได้ด้วยการตอนกิ่งจำหน่ายภายในชุมชนสามารถทานได้ประมาณ 1-2 ร้อยกิ่งได้ขายได้ในราคากิ่งละ 100 บาทปลูกพืชนอกฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูแล้งอย่างที่ 2 จำนวน 1 ไร่สามารถสร้างรายได้อีกกว่า 10,000 บาทและเลี้ยงปลาในบ่อพื้นที่ 1 งานจับขายได้ 3 รอบได้เงินประมาณอีก 1 หมื่นกว่าบาทจึงกลายเป็นการบริหารพื้นที่ 1 ไร่ก็สามารถทำงานได้ประมาณแสนกว่าบาทแล้ว

นอกจากนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนญาติเป็นเนื้อคือการขายวัวขายโดยซื้อวัวพื้นเมืองประมาณ 3 ตัว โดยขายในราคาตัวละ 2,600 บาทซึ่งขายได้ตัวละประมาณ 800 ถึง 15,000 บาท โดยสามารถสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงทุนและยังได้บุญครบเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอีกด้วยสำหรับการดูแลการเกษตรนั้นก็จะใช้การทำงานแบบระบบครอบครัวมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินกันเหลือก็ขายจึงสามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงอีกทั้งยังมีกลิ่นตลอดไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อที่ไหน