ฟาร์มเห็ดสุขใจ สุดยอดเห็ดจากสินค้า OTOP นำร่อง 1 ใน 50

โดยโดยในวันนี้ทางทีมงานนั้นก็จะพาทุกคนมารู้จักกับคุณเอื้ออังกูร สุขใจหรือน้องแต้มซึ่งถือเป็น 1 ผู้ที่ได้รับรางวัลครอบครัวสัมมาชีพของจังหวัดพะเยาและมีการผลักดันให้หมู่บ้านปงใหม่ที่ อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา และยังได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1 ใน 50 หมู่บ้านที่นำร่องของประเทศ อีกด้วย

โดยน้องแต้มนั้นเป็นคนจังหวัดพะเยาตั้งแต่กำเนิดและได้ไปศึกษาทางด้านบัญชีจากจังหวัดเชียงใหม่และได้ย้ายไปทำงานในระนองฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลและหลังจากที่ได้ทำงานทางด้านพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําที่จังหวัดระนอง โดยน้องแต้มเป็นคนที่พูดจาฉะฉานจนกระทั่งเกิดเหตุผลส่วนตัวบางอย่างก็ได้กลับมาพร้อมเงินทุนก้อนหนึ่งโดยจากสภาพในหมู่บ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นอาการทำนา ทำสวนยางพารา

ด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงและคิดว่าถ้าทำเหมือนกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆคงจะไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ถ้าหากหันไปทำตามคนอื่นๆก็คงจะไม่ทันการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกยางพาราเพราะจะต้องใช้เวลา 6-7 ปีกว่าจะสร้างรายได้ได้โดยในตอนนั้นเกิดความคิดว่าน่าจะเพาะเห็ดขายเพราะว่าในที่แห่งนั้นยังไม่มีใครเพราะอีกครั้งเหตุนั้นออกผลได้ไวและสามารถได้ผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว

โดยเธอเริ่มจากการทำฟาร์มเห็ดโดยการซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเปิดดอกและได้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน เมื่อมีเหตุจากตำบลอื่นและอำเภออื่นมาขายแข่งก็ต่างขายตัดราคากันนอกจากนี้ยังมีปัญหาเชื้อราเข้าทำลายจนหยุดไปพักระยะหนึ่งจึงได้มีการศึกษาความหนืดพบว่าการทำเชื้อก้อนเห็ดโดยการนึ่งฆ่าเชื้อก็ไม่ได้ยุ่งยากอีกทั้งยังสามารถทำเองได้และใช้แรงงานครอบครัวได้โดยมีครอบครัวมาช่วยกันทำเอง น้าสามารถลดต้นทุนในการรับเชื้อจากความอื่นโดยปริมาณการผลิตและขายหน้าฟาร์มอีกด้วย

โดยเห็ดที่ปลูกนั้นมีเห็ดรมเทา เห็ดรมทอง เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้าโดยหากขายไม่หมดก็จะนำมาเป็นรูปแปรรูปเป็นเห็ดแหนม เห็ดสวรรค์ และมีการแปรรูปให้มีความแตกต่างและสามารถยืดอายุและเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นสู่ตลาดที่นำไปขายก็จะเป็นตลาดผักปลอดสารพิษโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเชียงคำที่เป็นอำเภอติดกันโดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ทางหมู่บ้านได้มีการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP จึงได้มีการนำความเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานที่ดูงานจะประสบความสำเร็จและกลายเป็นหมู่บ้านนำร่องใน 52 ประเทศปัจจุบันได้มาสร้างบ้านอยู่ในฟาร์มเปิดร้านอาหารและใช้ผักและเห็ดนางฟ้ามาทำเป็นเมนูอาหารเพื่อเสริมให้กับลูกค้าที่ยังมาเที่ยวในฟาร์มของตัวเองและพาไปชมกระบวนการผลิตเหตุการแปรรูปและเมื่อหิวก็สามารถรับประทานได้นอกจากนี้ยังมีการวางสินค้าในเครือของผลผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

โดยสำหรับการผลิตนั้นก็มีการพยายามลดต้นทุนในการผลิตโดยใช้ฟางข้าวมาใช้วัสดุทดแทนขี้เลื่อยยางพาราจากภาคใต้แต่ก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตอนนี้ก็หาขี้เลื่อยยางพาราจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายที่อยู่ติดกันเพื่อประหยัดค่าขนส่งต่างๆ และฟาร์มเห็ดแห่งนี้นั้นนอกจากจะเป็นร้านอาหารโฮมสเตย์และยังมีอีกหลายจุดที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่องเที่ยวเดินทีที่นี่เป็นหมู่บ้านลับแลถ้าไม่ได้ตั้งใจมาก็คงมาไม่ถึงแต่เมื่อไรใกล้อยู่กับท่องเที่ยวสำคัญต่างๆเช่นน้ำตกภูสารและด้านการค้าสากลชายแดนไทยลาวโดยในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินมากมายที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนกันอย่างไม่ขาดสาย