รู้ไว้มีประโยชน์! ตราครุฑแบบต่าง ๆ บนโฉนดที่ดิน ‘ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ ‘

สำหรับโฉนดที่ดินในประเทศไทยนั้นก็มีหลากหลายประเภทที่สามารถซื้อขายได้และซื้อขายไม่ได้มีทั้งโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือเป็นเพียงแค่หนังสือแสดงสิทธิการทำมาหากินเท่านั้นโดยทุกวันนี้ในปัจจุบันก็มีมิจฉาชีพมากมายที่หากินสุจริตและก็มาโกงพื้นที่ดินต่างๆมากมายฉะนั้นก่อนที่เรานั้นจะทำซื้อขายกับใครหรือติดต่อที่ดินกับใครก็ควรตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าคนที่เอาบ้านหรือที่ดินมาขายนั้นเป็นเจ้าของจริงๆหรือไม่

ที่ตรงนี้ตรงกับพี่เจ้าของที่ดินโฆษณาไว้หรือเปล่าสิ่งที่จะยืนยันได้ดีที่สุดนั่นคือโฉนดที่ดินโดยใครหลายคนอาจจะเคยเห็นตราครุฑว่าทำไมมีหลากสีน้ำมันแตกต่างกันอย่างไรโดยจะมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

1. ตราครุฑสีแดง

คือโฉนดที่ดินที่เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนสามารถซื้อขายได้โอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถครอบครองทั้งหมด

2.ตราครุฑสีเขียว

เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภทน.ส.3 ก. โดยมีการระวังรูปถ่ายทางอากาศเป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินใช้สำหรับหนังสือคำรับรองจากเจ้าหน้าที่พนักงานว่าเรานั้นสามารถทำประโยชน์จากพื้นที่ดินตรงนี้ได้อย่างชัดเจนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนดที่ดินสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินในอนาคตได้

3.ตราครุฑสีดำ

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จะไม่มีการละวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองสิทธิในการครอบครองเป็นเจ้าของไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการมึงจะต้องซื้อขายจะต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน