ครั้งแรกของโลก เด็กไทยสุดเจ๋ง ประดิษฐ์ปากกาวัดความสุกทุเรียนแม่นยำ 100% ผลิตรอบแรกขายเกลี้ยง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสุดเจ๋งจากเด็กไทยที่มีการประดิษฐ์ปากกาวัดความสุกของทุเรียนได้ไหมอย่างแม่นยำถึง 100 เปอร์เซ็นต์โดยเป็นไอเดียของนักศึกษาระดับชั้นปวส ที่แผนกวิชาช่างกลวิทยาลัยการอาชีพ บางสะพาน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ พี่สามารถมาช่วยขจัดปัญหาที่แยกไม่ออกว่าทุเรียนลูกไหนสุกหรือลูกไหนไม่สุก

โดยได้มีนายจิตต์วรรธนะบุญเลิศหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้มีการร่วมมือกับนักศึกษาระดับปวชผลิตโครงการนวัตกรรมประสบความสำเร็จในการผลิตปากกาวัดความสุกของทุเรียนได้อย่างง่ายและมีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ โดย มาตรการดังกล่าวนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและชนะเลิศระดับตัวแทนทางภาคกลางและได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมโดดเด่นในระดับชาติในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

โดยสำหรับการใช้งานนั้นก็คือเครื่องไว้จะมีคล้ายลักษณะกับเข็มฉีดยาเมื่อใส่ลงไปในผู้เรียนจะสามารถวัดผลได้ในทันทีและอุปกรณ์การกำหนดสเกลของใบทุเรียนไหว้ 3 ระดับประกอบไปด้วยสีแดงหมายถึงทุเรียนดิบสีเหลืองใบทุเรียนค่ะและสีเขียวหมายถึงทุเรียนสูงในขณะเดียวกันปากกาวัดความสุกของทุเรียนนั้นจะมีผลิตได้ประมาณ 60 ด้านมูลค่าทั้งหมด 234000 บาท ขายในราคาด้ามละ 3,900 บาทซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะขายหมดไปแล้วแถมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนที่ต้องการอีกด้วย

และในตอนนี้ก็กำลังมีการพัฒนานายยอมรับว่าหากมีการจำหน่ายไปแล้วอาจจะมีพ่อค้า Copy ชิ้นงานไปขายต่อในราคาที่ถูกลงเพราะกลไกภายในไม่ซับซ้อนและในตอนนี้ก็มีสื่อในประเทศจีนและประเทศมาเลเซียได้นำผลงานที่สื่อมวลชนไทยเป็นนำเสนอเผยแพร่และยอมรับว่าผลงานชิ้นนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและยังไม่ได้มีที่ไหนผลิตลอกเลียนแบบ