กฎหมายระบุไว้ หากถูกเลิกจ้าง ขอรับเงินประกันสังคมได้สูงสุด 45,000 บาท

โดยทุกคนจะรู้หรือไม่ว่าเงินประกันสังคมให้เราถูกหักไปทุกเดือนเป็นจำนวน 750 บาทนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรานะจะได้รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่เรารวมถึงสิทธิ์รักษาการช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานด้วยเช่นกันและผู้ที่สามารถขอรับเงินประกันสังคมในกรณีตกงานได้นั้นจะต้องเข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้…

1.กรณีที่ถูกบังคับให้ออกหรือลาออก ก็จะต้องได้รับเงินจำนวน 13,500 บาทโดยประกันสังคมจะจ่ายเป็น 30% ของเงินเดือนแต่ไม่เกินยอดเงินประมาณ 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

2.กรณีที่ถูกเลิกจ้่างแบบไม่มีสาเหตุ จะได้สิทธิ์รับเงินสูงสุดประมาณ 45,000 บาท โดยทางประกันสังคมจ่ายทั้งหมดประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยสิทธิ์นี้ยังมีการควบคุมแรงงานชาวต่างด้าวในระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือนและผู้ที่อยากจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็สามารถเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ใกล้เคียงหรือสำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดทั่วประเทศและสามารถยื่นรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตของทางเว็บไซต์ของสำนักงานการจัดหางานของรัฐบาลภายใน 30 วันนับตั้งแต่ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินทดแทนนั่นเอง