7 การดูแลผลไม้ช่วงหน้าแล้ง ให้รอดและอยู่ไปนานๆ

สำหรับในช่วงฤดูแล้งนั้นเป็นช่วงที่ทำเกษตรกรนั้นจำเป็นจะต้องดูแลและใส่ใจพืชผักของตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อให้พืชผักนั้นไม่เสียหายจากวิกฤตภัยแล้งเพราะช่วงหน้าแล้งของประเทศไทยเรานั้นมีอากาศร้อนและแห้งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลไม้ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพโดยในวันนี้เราก็จะมีแนวทางในการแนะนำดูแลผลผลิตของเราให้สามารถรอดพ้นจากฤดูแล้งได้

1.การให้น้ำ

ให้น้ำต้นไม้ผลในภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มอย่าให้น้ำมากจนเกินไป /ให้น้ำแบบระบบน้ำหยดจะช่วยสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าการรดสายยาง / ให้น้ำครั้งละน้อยๆแต่บ่อยๆเพื่อลดการสูญเสียน้ำ

2.การใช้วัสดุคลุมหน้าดิน

คลุม จากโคนต้นไม้จนถึงแนวรัศมีทรงพุ่มโดยวัสดุที่ใช้อาจจะเป็นใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น สามารถช่วยชะลอการระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้าลงได้ / ต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุในการพรางแสงเพื่อลดความเข้มของแสงลง

3.การตัดแต่งกิ่ง

หลังเก็บผลผลิตไปแล้วควรทำการตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มเพื่อลดการระเหยน้ำทางใบและช่วยในการออกดอกติดผลในฤดูต่อไปอย่างต่อเนื่อง / ผลไม้บางชนิดอาจจะประสบปัญหากับการขาดน้ำในช่วงนี้จนทำให้ต้นไม้โทรมฉะนั้นต้องทำการตัดทิ้งให้หมดและหาแหล่งน้ำอื่นมาลดอย่างประหยัดที่สุด

4.การกำจัดวัชพืช

ควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้งและใช้วัสดุที่แห้งมาทำคลุมโคนต้นไม้โดยในระยะช่วงไหนที่ขาดแคลนน้ำมากๆไม่ควรทำการกำจัดวัชพืชไทยดินเพราะจะทำให้ผิวหน้าดินแห้งเร็วมากยิ่งขึ้น

5.การจัดหาแหล่งน้ำ

บำรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอและไปหาสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ใกล้เคียง / สวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเลจำเป็นจะต้องกักเก็บน้ําจืดเอาไว้เพื่อป้องกันน้ำเค็มเข้ามาในสวน

6. ไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าแล้ง

โดยเฉพาะในช่วงที่มีน้ำไม่เพียงพอเพราะเป็นการกระตุ้นให้การเจริญเติบโตแตกใบอ่อนในช่วงหน้าแล้งน้ำน้อยส่งผลทำให้ต้นเห ี่ยวเฉาตายได้

7.แนวกันไฟรอบสวน

เพื่อป้องกันไฟไหม้สูง เพราะว่าใบไม้แห้งถึงเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี