แนะนำ ไผ่สะดิ้ง ปลูกง่าย ปีแรกสร้างกำไร 3 หมื่นบาท

โดยในวันนี้ราชภัฏทุกคนมารู้จักกับพืชทางเลือกอย่างไผ่เลี้ยงทวาย หรือ ไผ่สะดิ้ง ซึ่งเป็นพืชที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยโดยไผ่นี้ถูกนิยมเลี้ยงเพื่อบริโภคและมีการจำหน่ายเป็น 2 สายพานอันได้แก่การปกติและพันธุ์ทวายและจะออกหน่อในช่วงฤดูฝนหรือชาวบ้านเรียกกันอีกอย่างว่าไผ่จะได้นั่นเองซึ่งจะสามารถออกหน่อได้ตลอดทั้งปี..

โดยไผ่ชนิดนี้เป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายอีกทั้งตลาดที่มีความต้องการสูงเป็นอย่างมากโดยสามารถขายได้ทั้งหน่อสด และยังไม่สามารถใช้สารเคมีได้จึงกลายเป็นพืชที่ปลอดภัยไร้สารเคมีและในจังหวัดเลยมีภูมิภาคประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโดยถูกนิยมเลี้ยงมากที่สุดที่อำเภอภูกระดึง โดยในปัจจุบันมีชาวเกษตรมาปลูกไผ่แล้วเป็นทั้งหมด 350 ครัวเรือน

และนางช่วยซึ่งเป็นชาวเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ต้นแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภัยจากสำนักงานเกษตรจังหวัดได้มีการพบว่าเกษตรกรที่ปลูกไผ่สะดิ้งจะลงทุนในปีแรกประมาณ30,675 บาท ต่อไร่โดยคิดเป็นค่าต้นพัน 12500 ค่าปู่ 200 ค่าปุ๋ยเคมี 1 650 ค่าปุ๋ยคอก 4250 และค่าระบบน้ำ 9700 ค่าปรับไถที่ดิน 300 และค่ารักษาดูแลการเก็บเกี่ยว 2,000 บาทโดยลงทุนในครั้งหนึ่งนั้นสามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 15 ปี

โดยการปลูกไผ่ชนิดนี้น่าจะมีการนำต้นพันธุ์มาปลูกมีอายุประมาณ 1 ปีหากดูแลอยู่สม่ำเสมอจะสามารถจำหน่าย หลังจากการปลูกประมาณ 8 ถึง 10 เดือนโดยชาวเกษตรกรทยอยเก็บผลผลิตขายได้ในทุกๆวัน โดยในปีแรกชาวเกษตรกรและสามารถสร้างรายได้ประมาณ 35,000 – 39,000 บาท ต่อไร่ และปีที่ผ่านมาจะได้ประมาณ 50,000 บาทต่อไร่โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนและมีการจำหน่ายต้นพันธุ์ให้กับชาวเกษตรกรผู้สนใจอีกด้วยโดยขายราคาต้นละ 50 บาทเท่านั้น

ด้วยการปลูกไผ่สะดิ้งนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับชาวเกษตรกรที่สนใจในการปลูกพืชผักเพื่อหารายได้เสริมเพราะมีวิธีขั้นตอนการรักษาดูแลไม่ยากไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแต่ก็ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดจำหน่ายผลผลิตเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง