ข้อคิดดีๆ เพิ่มพลังใจให้ตัวเอง “ชีวิตนี้เป็นของเธอ”

ความจริงใจหากอย ากจะถามหา ความจริงใจจากใครต่อใครต้องเริ่มถามหาที่ตัวเธอเองก่อนว่ามีความจริงใจเพียงพอหรือไม่ชีวิต ไม่เคยมีคำว่าสายหากก้าวหลงเดินทางผิดย่อมกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อาจจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นไป แต่ก็ยังดีกว่าดิ่งลึกจมลงในความ เ ล วร้ า ยทุกที ทุกที

ความผิดหวัง คือพลังสร้างความแข็งแกร่งจงยอมรับความผิดหวัง และความเ จ็ บ ป ว ดในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และใช้มันเป็นบทเรียนที่จะไม่ให้เกิดขึ้นไม่มีเวลาไม่มีในโลกเวลาคือสิ่งเดียวที่คนบนโลกได้รับเท่ากันอย่ างยุติธรรมที่สุด เพียงแต่ใครจะสามารถจัดสรรเวลาให้มีค่ามากที่สุด

ชนะตนเองคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จงมุ่งมั่นความเป็นเลิศ แต่อย่ ามุ่งหมายเพื่อความสมบูรณ์แบบการเอาชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ประเสริฐที่สุด ความสำเร็จตัดสินที่ความสุขในใจเราเป็นและอยู่อย่ างผู้กล้าหาญจงกล้าเข้าไว้ หากโอกาสมันล่วงผ่านไปเราอาจจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่า .. สิ่งที่ทำไปแล้วเสียอีก

ทำในสิ่งที่รักหรือจะรักในสิ่งที่ทำหากไม่สามารถเลือกทำงานที่เรารักได้ก็จงรักในงานที่ต้องทำเพราะความรักในงาน ที่สร้างความสำเร็จได้เช่นเดียวกันอ่อนน้อม ถ่อมตน คือวิถีของผู้ทรงปัญญารวงข้าวที่หนักด้วยเมล็ดย่อมโน้มลงสู่ดินเฉกเช่นผู้ทรงคุณวุฒิ และปัญญามักถ่อมตน

ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อย ากให้เขาปฏิบัติต่อเราปฏิบัติสิ่งดี ๆ ต่อผู้อื่นให้เป็นนิสัยเพราะความดีย่อมได้รับการตอบแทนด้วยความดีเสมอเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจงฉวยสิ่งดีจากสถานการณ์ที่เ ล วร้ า ยแทนที่จะให้คำว่า “ปัญหา” ให้หันมาใช้คำว่า“โอกาส” แทน เพราะเรื่องราวบนโลกนี้มีมุมสำหรับมองมากกว่าสองด้านเสมอ

ข้อคิดดีๆ เพิ่มพลังใจ เติมไฟให้ชีวิตความผิดพลาดคนที่ไม่เคยพลาด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเมื่อพลาดพลั้งอย่ าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตมีเพียงคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเท่านั้นที่จะไม่เคยพบกับความผิดหวัง

คิดทุกคำที่พูด แต่อย่ าพูดทุกคำที่คิดจงระมัดระวังทุกคำที่พูด เพราะเมื่อพูดออกไปแล้ว ไม่สามารถเรียกกลับมาคืนได้รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งหากต้องการชัยชนะต้องศึกษาตนเองให้รอบทิศ ศึกษาคู่แข่งให้รอบด้าน ประเมินเขาประเมินเรา ก่อนลงสู้สนาม เพราะบางเวลาที่โอกาสที่ดี มีเพียงครั้งเดียว

หาเพื่อนใหม่ และถนอมมิตรภาพกับเพื่อนเก่ามิตรภาพยิ่งเก่ายิ่งเลอค่า ทะนุถนอมความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า และแสวงหาเพื่อนใหม่เพื่อขย ายโลกให้กว้างขึ้นชีวิตต้องการอะไร ?เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าชีวิตต้องการอะไร ?ถาม … และหาคำตอบให้แน่ใจและเข้าใจให้ถ่องแท้

เมื่อนั้นเราจะก้าวต่อไปข้าวหน้าอย่ างเชื่อมั่นและถูกทิศทางกว่าเดิมโลกเรายังคงหมุนไปทุกวันหากวันนี้เราหยุดนิ่งพรุ่งนี้ เราก็แทบวิ่งตามไม่ทันชีวิตที่มีคุณค่า..คือการใช้เวลาที่มีอยู่อย่ างคุ้มค่าอย่ าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปอย่ างเปล่าประโยชน์เลยมาเริ่มต้นสรรค์สร้างสิ่งดีดีให้กับชีวิตของเรากันเถอะ