5 เทคนิคเปลี่ยนคนหัวรั้น ให้รู้จักฟังคุณมากขึ้น

ถ้าให้จัดอันดับ “ ประเภทของคน ” ที่ไม่มีใครอย ากร่วมงาน หรือคบหาสมาคมด้วย เชื่อว่า หนึ่งในนั้นต้องมี “ คนหัวดื้อ คนหัวรั้น ” รวมอยู่ด้วยแน่ ๆ เพราะไม่ว่าใครใจเย็นแค่ไหน

รับรองว่าอยู่ด้วยก็ต้องมีอาการหงุดหงิดใจกันบ้าง เห็นหน้าก็เซ็ง ทำงานด้วยก็เครียด เปลี่ยนคนหัวรั้นหากคุณเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ จะทำอย่ างไรให้พวกเขาลดดีกรีความรั้นลง แล้วหันมา“ รับฟัง ” คุณแต่โดยดี เรามี 5 วิธีเด็ดมานำเสนอ

คนหัวรั้น 5 ประเภท มีใครกันบ้าง

ประเภทที่ 1 ถ้ายอมไปซะทุกอย่ าง…ฉันก็ไม่เกิดน่ะสิ คนหัวรั้นมักจะทำตัวให้ “เยอะ” เข้าไว้ ไม่ยอมอะไรง่าย ๆ ต้องเถียงไว้ก่อน ไม่สนใจเหตุผล ที่ทำอย่ างนี้ เพื่อคนอื่นจะได้ให้ความสนใจ อย่ างน้อยแค่มองก็ยังดี แต่ถ้าเข้ามาพูดคุยด้วยก็จะยิ่งชอบ

ประเภทที่ 2 โลกนี้ไม่มีใครดีเกิน “ฉัน” คนหัวรั้นจะมั่นใจในตัวเองสุด ๆ คิดว่าฉันดีกว่าใคร ฉันเก่งทุกเรื่อง ฉันถูกเสมอ ฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ทุกอย่ างต้องใช้บรรทัดฐานของฉันในการตัดสิน ฉะนั้นกรุณาอย่ ามาสั่ง อย่ ามาบังคับ และอย่ ามาสอนฉันเด็ดขาด

ประเภทที่ 3 เหมือนฉันจะรู้ไปซะทุกเรื่อง คนหัวรั้น (บางคน) มักทำทีว่าฉันรู้ไปหมด แต่จริง ๆ แล้ว อาจจะไม่รู้อะไรเลยสักอย่ าง ข้อมูลในหัวก็มีน้อย แต่กลัวคนอื่นจะจับได้ว่าไม่เก่ง บางทีก็กลัวจะถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบ กลัวถูกปฏิเสธจากสังคม ก็เลยต้องดื้อต้องรั้นเอาไว้ก่อน เป็นเกราะป้องกันตัวเอง

ประเภทที่ 4 ทุกอย่ างที่ฉันทำ ไม่มีคำอธิบาย ถ้ามีคำถามว่า “ทำไมไม่ทำ”หรือ“ทำไมไม่ฟัง” คนหัวรั้นมักไม่มีคำอธิบายอื่น นอกจาก “ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ อย ากทำแบบนี้แล้วจะทำไม” ไม่ฟังเหตุผลใคร ใส่ใจเฉพาะความต้องการของตนเองเท่านั้น

ประเภทที่ 5 ฉันเกลียดการเปลี่ยนแปลง คนหัวรั้นมักอย ากยืนหยัดอยู่ที่เดิม ทำอย่ างเดิม เพราะ คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเ ล วร้ า ย พูดง่าย ๆ ว่าคนหัวรั้น กลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา กลัวว่าตัวเองจะยังคงสถานะทางสังคมไว้ได้หรือเปล่า จะยังมีบทบาทมีความสำคัญอยู่ไหม หรือจะมีอะไรกระทบกระเทือนกับชีวิตบ้าง เป็นต้น

บางคนคิดว่าการติดต่อคบหากับคนหัวรั้นเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า เพราะนอกจากจะเสียเวลาเปล่าแล้ว ยังขาดทุนอีกด้วย แต่ถ้าเราลองทำให้เขา“เปิดใจ”ยอมรับฟังเราได้ บางที เมื่อลอกเปลือกความดื้อรั้นออกจนหมด ผิวข้างในของเขา อาจจะเป็นทองคำล้ำค่าก็ได้ ใครจะรู้

5 เทคนิคเด็ดที่เราแนะนำ

1. เราเป็นพวกเดียวกันนะ พย าย ามเข้าใจเหตุผลที่เขาต้องดื้อต้องรั้น และเปิดโอกาสให้เขาได้พูดความจริงที่อัดอั้นว่ากลัวอะไร ต้องการอะไรกันแน่ ปิดบังอะไรไว้ ฯลฯ แล้วจึงค่อย ๆ อธิบายเพื่อทำความเข้าใจกับเขา ไปทีละอย่ าง เพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวหรือถูกกีดกัน ไปเป็นคนอีกประเภทที่ไม่มีใครอย ากคบหา

2. อย่ าบังคับ (เด็ดขาด) อย่ าพย าย ามบอกว่า ความคิดของคุณดีกว่า แล้วบังคับให้คนหัวรั้นทำตามสิ่งที่คุณต้องการ โดยใช้คำว่า “ต้องทำอย่ างนี้” และ “ห้ามทำอย่ างนั้น”

แต่ควรพูดหว่านล้อมเพื่อโน้มน้าว ให้เขาเปลี่ยนความคิดไปในทิศทางเดียวกับคุณทีละน้อย ๆ ยิ่งเรื่องที่นำมาพูดเป็นเรื่องที่ถูกจริตของเขาด้วยยิ่งดี สุดท้ายวิธีนี้ จะทำให้เขาค่อย ๆรู้สึกเองว่าสิ่งที่คุณต้องการให้ เขาทำนั้นมันช่าง “ตรงกับความคิด ตรงกับใจของเขาเหมือนกัน” จึงไม่ย ากเลยที่จะทำ

3. รักษาความสำคัญของเขาเอาไว้ แม้บางทีความคิดเขาอาจไม่ถูกใจคุณหรือไม่เป็นที่ยอมรับของที่ประชุม แต่มันก็อาจไม่ได้แย่ไปทั้งหมดก็ได้ คุณควรให้ความสนใจและนำความคิดเห็นของเขาไปพิจารณาต่อ

รวมทั้งให้เหตุผลว่ามุมมองของทั้งคุณและเขาถูกเหมือน ๆ กัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่า เขายังคงมีบทบาทความสำคัญในกลุ่ม หรือองค์กร และจำเป็นอย่ างยิ่งที่เขาต้องมีส่วนรับผิดชอบ ในความคิดครั้งนั้นด้วย…เป็นการผูกมัดด้วยหน้าที่ไปในตัวไงล่ะ

4. สร้างความมั่นใจให้ดีกว่า คนหัวรั้นย่อมไม่ต้องการให้ใครมองว่า “มีคนเปลี่ยนแปลงเขาได้นอกจากตัวเขาเอง” ดังนั้นคุณจึงมีหน้าที่ให้ข้อมูลใหม่ๆ

แนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เขานำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เมื่อเขามั่นใจว่า รู้จริง เขาก็จะกล้าเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเอง เพราะคนเหล่านี้ไม่ต้องการดูเป็นคนไร้ความสามารถในสายตาใคร

5. โน้มน้าวใจซึ่งกันและกัน นักจิตวิทย าพบว่า ถ้ามีใครสักคนสามารถโน้มน้าวใจคุณได้สำเร็จ ภายหลังหากคุณเป็นฝ่ายขอร้องเขาบ้าง ก็มีแนวโน้มสูงที่คนคนนั้นจะเปลี่ยนทัศนคติตามคำขอของคุณ

เป็นการตอบแทนในลักษณะเดียวกัน ถ้าคุณเคยปฏิเสธเขามาก่อน ก็มีแนวโน้มสูงว่าเขาจะปฏิเสธคุณกลับมาเช่นกันดังนั้น ถ้าอย ากให้คนหัวรั้นฟังคุณ คุณก็ต้องรับฟังเขาก่อน ลองทำตาม 5 วิธีนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่า การทำให้คนหัวรั้น หันมารับฟังคุณอาจไม่ใช่เรื่องย ากอย่ างที่คิด