เล้าไก่พอเพียง ทั้งหมดจบที่ 500 บาท ประหยัดแต่ทนทาน

โดยในวันนี้เราจะนำเล้าไก่แบบพอเพียงมาให้สำหรับใครที่กำลังมีความคิดอยากจะเลี้ยงไก่ โดยแบบแปลนนี้ถูกออกแบบมาจากศูนย์การวิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรีสำนักงานพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์ โดยเป็นเล้าไก่แบบประหยัดงบประมาณเป็นโรงเรือนขนาด 6 คูณ 6 เมตรสามารถเลี้ยงไก่ได้ประมาณ 20 ตัวมีการเน้นใช้วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติหาได้ตามพื้นที่ตามชนบทเช่นไม้ไผ่และหลังคามุงจากพืชสามารถช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้

วัสดุอุปกรณ์และราคา

+ไม้ไผ่ 0 บาท

+ตะข่ายไว้ล้อมเล้า 200 บาท

+ลวดตะปู 100 บาท

+หลังคามุงหญ้าคาราคาตับละ 30 ถึง 50 บาท แล้วแต่พื้นที่

โดยเล้าไก่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 โรงเรือน

เป็นพื้นที่ที่ไว้สำหรับให้ไก่ไปพักผ่อน ออกไข่ มีที่ร่มให้ไก่ ไปหลบแดดตอนกลางวัน โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุตามธรรมชาติในการสร้าง โดยเวลาการวันจะทำให้อุณหภูมิของเล้าไก่เย็นขึ้น

ส่วนที่ 2 ลานกว้าง

เป็นพื้นที่ที่ให้ไก่ออกมาเดินเล่นออกกำลังกายและพักผ่อนและหาอาหารแหล่งเสริมให้ไก่ไปในตัวเพราะไก่นั้นจะชอบหากินเศษเมล็ดพันธุ์พืชและแมลงต่างๆตามพื้นโดยนอกโรงเรือนจะมีการลองด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามาบุกรุกอีกที

โดยข้อดีของโรงเรียนแบบนี้ก็คือจะสามารถทำให้ผู้ที่สนใจในการเลี้ยงไก่สามารถประหยัดงบประมาณไปได้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่ต้องการใช้เงินลงทุนเยอะและเน้นใช้วัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติ แต่ก็จะมีข้อเสียด้วยเช่นกันนั่นก็คือไม้ไผ่เมื่อใช้ไปนานๆอาจผุพังได้ไวกว่าวัสดุชนิดอื่น