ชีวิตมีความสุขก็พอ กลับบ้านทำเกษตรผสมผสาน ทำรายได้ไม่ขาดมือ มีเหลือเก็บ

โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับคุณละออง ภูจวง อายุ 34 ปีโดยในปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่ ตำบลบ้านขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม โดยคุณละอองนั้นมีการใช้ความพยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถประสบความสำเร็จในระดับนึงถือเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและเกษตรกรทั่วไปเป็นอย่างมาก

โดยมีการเล่าย้อนความว่าหลังจากที่คุณละอองได้เรียนจบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อประมาณปี 2544 ก็ได้มีการเข้าไปสมัครงานกับบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า บริษัท ไทยซัมมิกฮาร์เนสนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แผนกวางแผนและควบคุมการผลิต ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยใช้ระยะในการทำงานเป็นเวลา 9 ปี โดยในระหว่างนี้ก็ยังมีการเรียนศึกษาต่อจนสามารถจบการระดับปวส. ได้ที่โรงเรียนเทคนิคศรีราชา

โดยตลอดระยะเวลาการทำงานที่บริษัทแห่งนี้ ก็เป็นไปได้ด้วยดีและทำด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นจนกลายเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน ถึงแม้ว่าการทำงานในบริษัทนั้นจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็มีปัญหาในเรื่องส่วนตัวและด้วยความสำนึกต่อผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิดที่กำลังเข้าสู่วัยชราและไม่มีคนดูแลจึงกลับไปหางานทำแถวบ้านหาอาชีพที่จะต้องมีรายได้ที่สามารถมาจุนเจือครอบครัวหลังจากที่ลาออกบริษัทแห่งนี้

โดยในความคิดแรกนั้นก็มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองโดยหลังจากที่ได้มีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าถึงการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำรงและปฏิบัติตนอยู่เส้นทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงความพอประมาณความมีเหตุผล จึงได้มีการสนใจและศึกษาหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตทางหนังสือและเล่าถึงครอบครัวว่าอยากจะทำเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะให้ครอบครัวนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่แน่นอนว่าในช่วงแรกคนในครอบครัวนั้นไม่เห็นด้วยเพราะต้องมีการปรับพื้นที่โดยการปรับพื้นที่นามาขุดสระน้ำเพื่อให้ได้เป็นสวนแถมยังจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก

แต่ด้วยความไม่ย่อท้อและความมุ่งมั่นหลังจากที่ได้ลาออกจากบริษัทก็ได้มีการสร้างฝันให้กับตัวเองโดยเริ่มต้นจากการปลูกผักที่ตัวเองชอบกินรวมทั้งพืชผักสวนครัวต่างๆ เมื่อเหลือกินก็นำไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านหรือชุมชนใกล้เคียงและในขณะเดียวกันก็ไปเข้าฝึกอบรมตามโครงการต่างๆเกี่ยวกับโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิธีการดูแลเกษตรแบบใหม่ๆแนวคิดเพิ่มเติมโดยทุกครั้งที่ไปเรียนก็จะได้เข้ารับการฝึกอบรมก็จะมีคำถามจากคนรอบข้างอยู่เสมอว่าจะเรียนไปทำไมเพราะแค่ปลูกผักใครๆก็ทำได้

ด้วยการทำเกษตรของคุณละอองนั้นมีเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นและได้รับเลือกจากสำนักงานการเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรตันแบบ โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (YoungSmart Farmer) จังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่เศษ เริ่มจากขุดสระน้ำในไร่นา 1 บ่อ แล้วปลูกพืขผัก ไม้ผล และอื่นๆ 2 ไร่ เมื่อมีรายได้จึ่งนำเงินมาขุดบ่อเพิ่มอีก 1 บอปัจจุบัน ขยายพื้นที่ปลูกออกเป็น 4 ไร่ 52 ตารางวา โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดได้แก่ กล้วย 120 กอ 20 สายพันธุ์ / ่ขา 350 กอ 3 สายพันธุ์ / ต้นขจร 60 ต้น / มะนาว 60ต้น / พลู 200 และยังมีผักปลอดสารพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็น คะน้ำ ผักสลัด หอม

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเพาะผักสวนครัวไว้สำหรับแจกจ่ายผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกจำนวนหนึ่ง เลี้ยงปลา 2 บ่อ มีปลาธรรมชาติ และปล่อยปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ และปลาหมอ เลี้ยงหมูหลุม 4 ตัวเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ประมาณ 50 ตัว และทำนา 8 ไร และยังมีการเปิดรับนวัตกรรมที่มาใช้ในไร่นาโดยการคิดค้นสกีต่อพ่วงกับรถไถเดินตามซึ่งประโยชน์ก็สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตไม่ต้องจ้างรถปั่นไร่ละ 250 ลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไร่ละ 40 บาทประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากและยังนำปุ๋ย OM การผลิตสมุนไพรไล่แมลงมาใช้ในฟาร์มอีกด้วย

โดยในตลอดทั้งปีคุณละอ่อนสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 220,000 บาท จึงทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและยั่งยืนได้และทุกครั้งที่มีเงินได้จากรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตก็จะแบ่งออกเป็นส่วนส่วนโดยส่วนหนึ่งเก็บไว้ออมส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนไว้ในการทำเกษตรส่วนที่เหลือก็จะพาครอบครัวไปดูงานต่างๆเพื่อเรียนรู้การเกษตรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านและมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ยึดมั่นในปรัชญา, พัฒนาตามขั้นตอน, สอนให้พึ่งตนเอง”

ซึ่งถ้าหากใครสนใจ สามากติดต่อดูงานได้ที่ 08-7145-6552 หรือ Facebook ละออง ภูจวง หรือ ID Line : ละออง และYSF มหาสารคาม