น่าปลูก! หญ้าหวาน ราคาดีกว่าปลูกข้าวถึง 7 เท่า มีเท่าไหร่รับซื้อหมด

นอกจากนี้ก็ยัง มีงานวิจัยที่ได้มีการในปัจจุบันนั้นหญ้าหวานก็ถูกนำมาทำอาหารเพื่อให้ได้รสหวานกันอย่างมากมายเพราะมีผู้คนนั้นใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นลดการใช้น้ำตาลน้อยลงโดยเฉพาะคนรักสุขภาพซึ่งในวันนี้เราก็จะพาไปดูการปลูกหญ้าหวานกันโดยก็จะมีอำเภอสมิงเป็นพื้นที่ราบด้วยในแต่เริ่มนั้นได้มีการ ทำนาน้อย ได้ข้าวประมาณ 100 ถัง ขายได้เงินประมาณ 10,000 บาท เมื่อปี 2557 สถาบัน IQS เข้ามาส่งเสริมการผลิตหญ้าหวาน จึงตัดสินใจทดลองปลูก จำนวน 1 ไร่ จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบแล้วมีรายได้มากกว่าการปลูกข้าวถึง 7 เท่า ต่อปี

โดยหญ้าหวานเมื่อทำการปลูกไปได้ประมาณ 30 ถึง 45 วันจะสามารถเก็บเกี่ยวได้และสามารถทยอยเก็บเกี่ยวได้ในทุกๆวันหญ้าหวานสด 10 กิโลกรัมก็จะนำไปตากแห้งหลังพลาสติก โดยในวันแดดจัดเวลาเพียงแค่ 6 ชั่วโมงเท่านั้นโดยจะมีน้ำหนักหด เหลือประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม และคุณภาพของหญ้าหวานจะมีแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล หน้าร้อนและหน้าฝนใบจะบางต้นสูง แต่หน้าหนาวใบจะหนาต้นจะเตี้ย หญ้าหวานถือเป็นพืชทนแล้ง จากช่วงแล้งที่ผ่านมาไม่มีน้ำรดระยะเวลาเป็นเดือนก็ไม่ได้รับผลกระทบ สามารถปลูกเป็นพืชทางเลือกทดแทนข้าวที่มีปัญหาด้านราคาอยู่ในขณะนี้ และเป็นพืชทนแล้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อีกด้วย

โดยคุณละออง ศรีวรรณะเป็นผู้หนึ่งที่ปลูกหญ้าหวานสร้างรายที่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการปลูกหญ้าวานของเธอนั้นได้กลายเป็น ผู้ผลิตหญ้าหวานมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ โดยการส่งเสริมของสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) โดยเธอไม่มีการถ่ายทอดตัวเองว่าตัวเองนั้นทำนาประมาณไร่ครึ่ง มาก่อนก่อนที่จะผันตัวเองมาปลูกหญ้าหวานโดยได้รับการประสานงานจาก งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

ซึ่งนอกจากจะดูแลการปลูกและดูแลรักษาเพื่อให้ได้มาตรฐานของการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ก็ยังมีงานวิจัยเพื่อต่อยอดให้กับชาวเกษตรกรและส่งเสริมส่งออกไปยังต่างประเทศดังเช่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะได้มีการวิจัยความหวานของหญ้าหวานยกตัวอย่างเช่น บดเฉพาะใบ บดก้านผสมใบ ว่าความหวานอย่างไหนจะดีกว่ากัน ในกลุ่มของคุณละออง จำนวน 7 คน กำลังเตรียมสร้างโรงงานเพื่อขอรับมาตรฐานโรงงาน (GMP)

โดยในปัจจุบันหญ้าหวานนั้นก็ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกันอย่างมากมายเพราะคนเรานั้นว่าขาดความหวานไม่ได้และมีความสำคัญในเรื่องของสุขภาพเพราะ หญ้าหวานนั้นให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพสูง โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็สนใจสารให้ความหวานจากธรรมชาติแทนกว่าการใช้สารสังเคราะห์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพได้นั่นเอง

โดยใบหญ้าหวานสดสามารถสกัดด้วยน้ำได้สารประมาณ ร้อยละ 1โดยสารความหวานนี้มากกว่าน้ำตาลทรายประมาณ 150-300 เท่า และทนความร้อนได้ถึง 200 องศาเซลเซียส ซึ่งเรียกได้ว่าสารความหวานจากหญ้าหวานนั้นเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงเป็นความหวานที่ปราศจากความร้อนและไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลในร่างกายรับประทานเข้าไปร่างกายก็สามารถขับออกมาได้ทันทีไม่มีการสะสมจึงเหมาะสมสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพด้วยกำลังควบคุมลดน้ำหนักและผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นอย่างมาก

โดยรูปแบบของหญ้าหวานที่คนนิยมรับประทานกันมีอยู่ 2 แบบนั่นก็คือนำใบหญ้าหวานมาผสมกับสมุนไพรเพิ่มความหวาน และนำมาใช้ในการใส่อาหารต่างๆเพิ่มความหวานแทนการใช้น้ำตาล


ค้นพบว่ากากหญ้าหวานที่ผ่านการสกัดสารมาแล้วนั้น ยังคงมีรสหวานอยู่ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนน้ำตาลในการให้ความหวานได้ โดยเฉพาะในเครื่องดื่มชงชาต่างๆ จึงสามารถนำมาบรรจุใส่ถุงสำเร็จรูปพร้อมชงดื่มได้ในทุกๆเวลา ซึ่งดื่มได้ง่าย และช่วยเรื่องของการดับกระหายได้ดี โดยมีการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน โดยนำไปผสมกับมะลิอัญชัน พบว่าชากากหญ้าหวานผสมกับมะลิ ซึ่งประกอบไปด้วยประมาณ 250 กรัมและมะลิ 80 กันเป็นสูตรมีกลิ่นและรสชาติเป็นที่น่าพึงพอใจมากที่สุด

โดยถ้าใครสนใจหญ้าหวานนั้นก็สามารถไปได้ที่อำเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปแวะเวียนชมหญ้าหวานของคุณละอองได้ หรือ ถ้าหากใครอยากอุดหนุนสินค้าก๋สามารถติดต่อมาได้ที่ (082) 760-3442 ได้เลย