‘เลี้ยงปลาซิว’ เลี้ยงง่าย ไม่ต้องดูแล ใช้พื้นที่น้อย พร้อมสูตรอาหารปลา

ปลาซิวหรือเป็นปลาอีกหนึ่งชนิด ที่สามารถทำกำไรและขายได้ดีเป็นอย่างมากจึงไม่แปลกที่มีทางเกษตรกรนั้นหันมาสนใจเลี้ยงปลาชนิดนี้กันอย่างมากมายโดยปลาซิวนั้นสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้อย่างหลากหลาย และมีผู้คนนิยมนำมารับประทานกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ

โดยในวันนี้ทางทีมงานนั้นก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการเลี้ยงปลาซิว แบบ 2 แบบ 2 อย่างด้วยกันโดยแบบแรกนั้นเป็นวิธีการเลี้ยงที่ประกอบอาชีพโดยเป็นสูตรการเลี้ยงจากคุณ คุณบุญชิต สมัตถะ ที่ใช้พื้นที่ไม่มากและใช้ต้นทุนประมาณหนึ่งแต่สามารถสร้างโอกาสสร้างกำไรและรายได้อย่างยั่งยืนโดยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาชม

คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

จะต้องคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์นั้นทางขวาควรจะมีขนาดเล็กและมีลักษณะที่ดีโดยควรเป็นปลาวัยเจริญพันธุ์ บริเวณสามเหลี่ยมตรงกลางลำตัวมีสีเข้มเด่นชัดส่วนเพศเมียนั้นจะต้องสั้นป้อมมีหน้าท้องอูม มีน้ำหนักอยู่ในช่วงประมาณ0.30-0.60 กรัม และลำตัวจะต้องไม่มีบาดแผล

การเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

โดยการเลี้ยงปลาซิวนั้นจะมีการคัดแยกพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 3-4 เดือนโดยจะต้องมีการเลี้ยงแยกกันก่อนโดยแยกเพศกันในแต่ละบ่อเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์กันเองในบ่อหรือจะเลี้ยงในตู้กระจกก็ได้โดยจะต้องใช้บ่อระบบน้ำเวียนและใส่พรรณไม้รากไม้ลงไป ทำให้สภาพเหมือนธรรมชาติที่อยู่อาศัยของมันมากที่สุด สำหรับการให้อาหารนั้นก็จะให้เป็นรายแดงหรืออาหารเม็ดสำหรับสำเร็จรูปสำหรับปลาสวยงามให้วันละ 2 ครั้ง

สำหรับการเพาะพันธุ์ปลาซิวนั้นก็จะมี 2 วิธีด้วยกัน

1. เพาะพันธุ์ในตู้กระจก

โดยจะใช้ตู้กระจกขนาดประมาณ 40 * 90 * 45 cm และใช้ระดับน้ำลึกประมาณ 35 cm ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนโดยจะมีการจัดระบบภายในตู้ให้เหมือนสภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีการใส่พรรณไม้ลงไปใส่หินลงไปให้มีความเหมาะสมและสายพันธุ์พ่อปลาแม่ปลาลงไปในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ตัวผู้ 3 หรือตัวเมีย 3 ตัว

2.เพาะพันธุ์ในบ่อปูนซีเมนต์

โดยจะใช้บ่อปูนซีเมนต์ขนาด 1 * 2 * 1 ตารางเมตรใช้ระดับน้ำประมาณ 50 เซนติเมตรและใส่อัตราส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนึ่งต่อหนึ่งโดยเป็นตัวผู้ 10 ตัวและตัวเมีย 10 ตัว

การอนุบาลปลาซิว

1.อนุบาลในกระจก

จะปล่อยอัตรา 500 ตัวต่อ 1 ตู้และจะให้กินโรตีเฟอร์ 3 วันหลังจากนั้นก็ให้กินอาร์ทีเมีย 7-10 วันและให้กินไรแดงตลอดโดยเลี้ยงเป็นระยะเวลา 1 เดือนก็จะได้ลูกปลาขนาด 1.5 เซนติเมตร

2.อนุบาลในบ่อปูนซีเมนต์

จะปล่อยในอัตรา 1000 ตัวต่อบ่อ

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาซิว

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการเตรียมบ่อหรือเตรียมตู้ถ้าหากเป็นบ่อก็จะใช้บ่อขนาดประมาณ 2 * 4 เมตรและมีความลึกประมาณ 1 เมตร

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นก็ทำการเปิดน้ำเข้าไปในบ่อให้สูงให้ได้ประมาณ 80 cm และทำท่อนกล้วยขนาดพอเหมาะใส่ลงไปแช่น้ำเพื่อดูดซับกลิ่นปูนและกลิ่นเคมีนานประมาณสัปดาห์ 1

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นก็นำปลาซิวลงในบ่อเลี้ยงประมาณ 10 กิโลและให้อาหารเป็นลำอ่อนหรือไรแดงวันละ 1 – 2ครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 ระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำก็ทำการเปิดก๊อกน้ำใส่ลงไปในบ่อก็ได้ให้น้ำมีการไหลเวียนออกไปและใช้มุ้งเขียวกันไว้ไม่ให้ปลาหลุดออกจากบ่อ

ขั้นตอนที่ 5การระบายสำหรับการปรับปรุงสภาพน้ำก็สามารถทำได้ด้วยน้ำหมักฮอร์โมนประมาณครึ่งลิตรต่อ 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 6 อาหารเสริมก็สามารถให้เป็นปลวกมาสับให้ละเอียดและเลี้ยงไว้ประมาณ 2-3 เดือนก็สามารถจับมาจำหน่ายได้โดยขายได้ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท

สูตรน้ำหมักฮอร์โมนแม่

ส่วนผสม

1. ยอดผักบุ้ง หน่อไม้ หน่อกล้วย รวมกัน 10 กิโลกรัม

2. กากน้ำตาล 10 ลิตร

3. ฟอสเฟต 10 กก.

4. ร่ำละเอียด 2.5 กก.

5. เกลือ 2 ขีด

6. หัวเชื้อ 1 ลิตร(กากน้ำตาล 4 ลิตร+ สารเร่งพด 2.1 ซอง + น้ำ 200 ลิตร ผสมกัน)

7. น้ำ 70 ลิตร

ขั้นตอนการทำ

ขั้นตอนที่ 1 เอายอดผักบุ้ง หน่อไม้ หน่อกล้วย มาสับรวมกันให้ได้ประมาณ๊ 10 กก.

ขั้นตอนที่ 2 ใส่กากน้ำตาล ฟอสเฟต ร่ละเอียด เกลือ ในอัตราส่วน 10:10:2.5:2 ขีด และน้ำอีก 70 ลิตร คนให้เข้ากัน ตามด้วยหัวเชื้อ 1 ลิตร

ขั้นตอนที่ 3 หมักไว้ 15 วันเป็นอันว่าเสร็จ พร้อมนำไปใช้งาน