รัฐบาลอนุมัติ ขึ้นค่าแท็กซี่ วิ่ง 10 กม.แรก เริ่มปลายปี

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวเมืองอย่างกรุงเทพฯโดยในตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมโดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมได้ออกมาเปิดเผยและมีการเปิดเผยในเรื่องของการหารือร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกและตัวแทนกลุ่มแท็กซี่ต่างๆเพื่อพิจารณาประเด็นข้อเรียกร้องข้อเสนอเพื่อจะแก้ไขปัญหากลุ่มรถแท็กซี่

โดยหลังจากที่มีการประชุมสองฝ่ายก็ได้มีการออกความเห็นชอบว่าจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารค่าแท็กซี่เพื่อกระตุ้นภาระต้นทุนการเดินรถให้แก่แท็กซี่โดยคาดว่าจะปรับขึ้นภายใน 1 เดือนหรือวันที่ 8 กันยายนนี้เป็นต้นไป

โดยระหว่างนี้ให้ขบ. เร่งจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดระเบียบแท็กซี่ป้ายเหลืองให้เข้ามาสู่ระบบเดียวกันทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อให้ขบ.สามารถกำกับและตรวจสอบการให้บริการแท็กซี่เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

โดยค่าโดยสารนั้นระยะเริ่มต้นกดมิเตอร์ยังคงขึ้นอัตราเดิมคือ 35 บาทแต่จะมีการปรับค่าโดยสารในระยะถัดไปคือในช่วง 1-10 กิโลเมตรจะปรับขึ้นกิโลเมตรละ 1 บาท จาก 5.50 บาท เป็น 6.50 บาท ส่วนระยะช่วง 10-20 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 6.50 บาท เป็น 7 บาท , ระยะช่วง 20-40 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 7.50 บาท เป็น 8 บาท และระยะช่วง 40-60 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 8 บาท เป็น 8.50 บาท

นอกจานี้ยังมีการอนุมัติให้ปรับค่าขึ้นโดยสารในช่วงรถติดเพราะรถนั้นมีอัตราความเร็วไม่เกิน 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นนาทีละ 1 บาทซึ่งก็จะมีการปรับจากนาทีละ 2 บาท เป็นนาทีละ 3 บาท เพื่อให้ มีการขยายอายุแท็กซี่ตามข้อเสนอจาก 9 ปีเป็น 12 ปีแต่เงื่อนไขคือต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพทุกๆ 3 เดือนซึ่งถ้าหากไม่ผ่านมาตรฐานก็จะต้องยุติการให้บริการ

สำหรับกรณีแท็กซี่โอเค (Taxi ok)จะมีการยกเลิกการใช้งานแล้วให้ทางกรมการขนส่งจะทำ App ในรูปแบบ GPS แบบใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือโดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจะทำให้เสร็จภายใน 1 เดือน และนอกจากนี้ยังมีการสั่งการให้หาโซลูชั่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการแท็กซี่โดยการเปิดเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ปลดล็อคข้อจำกัดให้กับบุคคลธรรมดาสามารถจดทะเบียนเป็นแท็กซี่ VIP ได้จากเดิมที่สามารถทำได้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่อง Grab ก็ยังมีการยืนยันว่าหากแท็กซี่พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งตำรวจเพื่อเอาผิดได้ในทันทีด้วยตัวเองหรือจะแจ้งผ่านกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้เป็นผู้ประสานงานได้

สรุปได้ว่าแท็กซี่จะมีการปรับราคาใหม่ดังนี้ …

+แท็กซี่มิเตอร์จะเริ่มต้นที่ 35 บาทเหมือนเดิม

+1 กม.แรก-10 กม.จากเดิม 5.50 บาท/กม. ปรับเป็น 6.50 บาท/กม.

+10 กม.-20 กม. จากเดิม 6.50 บาท/กม. ปรับเป็น 7 บาท/กม.

+20-40 กม.จากเดิม 7.50 บาท/กม. ปรับเป็น 8 บาท/กม.

+40-60 กม. จากเดิม 8 บาท/กม. ปรับเป็น 8.50 บาท/กม.

+60-80 กม. ยังคงราคาเดิม 9 บาท/กม.

+80 กม.เป็นต้นไป ราคาเดิมที่ 10.50 บาท/กม.

+ค่าบริการในเวลารถติดมีความเร็วไม่เกิน 6 กม./ชม.จากนาทีละ 2 บาท เป็น 3 บาท

+ค่าเซอร์วิจชาร์ตแท็กซี่สุวรรณภูมิ จาก 50 บาท เป็น 70 บาท – ค่าขนกระเป๋าสัมภาระตั้งแต่ใบที่ 3 เก็บใบละ 20 บาท ความกว้าง 26 นิ้วขึ้นไป