เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ปี62 จำนวน 450 อัตรา รับถึงสิงหานี้

โดยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็นตำรวจเพราะในตอนนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นได้มีการเปิดประการ การรับสมัคร และสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อทำการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร เป็นจำนวน ทั้ง 450 อัตราดังนี้…

ตำแหน่งที่มีการเปิดรับสมัครสอบในปี 62 นี้…

1.) ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ / จำนวน 350 อัตรา.

คุณสมบัติ :

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง

– อายุ 18-35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

– เพศชาย สูง 160 ซม. รอบอก 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

– วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

2.) ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ / จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติ :

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง

– อายุ 18-35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

– เพศชาย สูง 160 ซม. รอบอก 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

– วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์

การสมัครสอบ

สำหรับใครที่สนใจในการสมัครสอบสามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่ในวันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562 ในตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครผ่านได้เว็บไซต์นี้ https://www.policeadmission.org ได้เลย