มีประโยชน์มาก! พ.ร.บ. รถที่ต่อกันทุกปี สามารถเบิกเงินได้หลายแสน

โดยในวันนี้เราก็เอาข้อมูลดีดีมากฝากแน่นอนว่าสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ทุกท่านนั้น จะต้องมีการต่อ พรบ.กันในทุกๆปี โดยพรบ.นี้ ก็คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยรถทุกคันจะต้องทำ!! เพราะในกรณีที่ถ้าหากใครได้รับอุบัติเหตุจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ก็สามารถเบิกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยจะทำอย่างไรได้บ้างนั้นก็ลองมาดูกันเลย!!

1.การคุ้มครองเบื้องต้นตาม พรบ. แบบที่ไม่มีคู่กรณี

ซึ่งนี้ถูกเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลต่างๆ หรือค่าทำศพถ้าหากเกิดการเสียชีวิต โดยทางบริษัทนั้นจะมอบเงินชดเชนให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้เสียชิวิตใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับคำร้อง

1.กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน | 2. กรณีเกิดความเสียหายต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับค่าความเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน ซึ่งได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว เสียอวัยวะอื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว พิการอย่างถาวร | 3.กรณีบาดเจ็บแล้วได้รับค่ายเสียหายเบื้องต้นทั้งข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน | 4.กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพจำนวน 35,000 บาท/คน | 5.กรณีเสียชีวิตหลังจากการรักษาพยาบาลจะจ่ายตามข้อ 1 ด้วย แต่รวมกันไม่เกิน เกิน 65,000 บาท/คน

2.การคุ้มครองเบื้องต้นตาม พรบ. แบบที่มีคู่กรณี

โดยจะเกิดในกรณีที่มีรถเสียหาย2คันขึ้นไป ทำให้ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่โดยสารมากับรถได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ซึ่งในแต่ละบริษัทนั้นจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับรถยต์ที่ทำประกันเอาไว้ ซึ่งถ้าหากผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ได้อยู่ในรถคันคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายในอัตราส่วนที่เท่ากัน

การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น: ผู้ประสบอุบัติเหตุต้องยื่นเรื่องภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้…

1.กรณีบาดเจ็บ

+ใบสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล หรือใบแจ้งหนี้ | +สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้

2.กรณีเสียชีวิต

+สำเนามรณบัตร | +สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน | +สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้

การออกเงินชดเชย ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น

โดยทางบริษัทนั้นจะมีการใช้เงินเพื่อทดแทนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างของผู้ที่ทำ พรบ. และผู้ที่ทำประกันถัยจะต้องต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ได้ประสบอุบัติเหตุ มีดังนี้

1.ผู้ได้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่สูญเสียอวัยวะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท/คน | 2.กรณีเกิดความเสียหายต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างจะได้รับเงินเต็มจำนวนของการคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คนได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว เสียอวัยวะอื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว พิการอย่างถาวร | 3. กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินเต็มจำนวนของการคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คน | 4.กรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะเป็นคนไข้ในจะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 20 วัน (เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากการคุ้มครองดังกล่าว)เห็นความสำคัญของการทำ พ.ร.บ. รถยนต์แล้วหรือยังครับ ซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่าโทษ หรือบางคนอาจคิดว่าทำเพื่อที่จะไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับ (ซึ่งตอนนี้ถ้าไม่มีพ.ร.บ. ตำรวจสามารถยึดรถชั่วคราวได้) แต่ประโยชน์ของมันมากกว่าการคุ้มครองเฉพาะคนในรถ และวันนี้รถยนต์ของท่านมีแล้วหรือยัง