สรรพากรปิ้งไอเดีย เก็บภาษีรูปแบบใหม่ อายุ 18 ปีต้องยื่นภาษี

โดยล่าสุดนี้ทาง นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการปฏิรูปภาษีสรรพากรแบบใหม่ทั้งระบบซึ่งจะมีการนำมาปรับใช้ในปี 2562 โดยข้อความที่นำมาเผยแพร่ในทางโลกออนไลน์นั้นเป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นซึ่งทางอนุกรรมการจะได้มีการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขประมวล รัษฏากรที่ได้มีการนำเสนอในการจัดสัมนา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561ที่ผ่านมา

ซึ่งในตอนนี้ทางกรมสรรพากรในก็ได้มีการศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประมวล รัษฏากร ให้เกิดในประเด็นที่แตกต่างกันให้ครอบคลุมและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและเหมาะสำหรับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยในทางนี้ทางอนุกรรมการก็ได้มีการส่งข้อเสนอดังกล่าวให้ทางสหกรณ์พิจารณาซึ่งเมื่อได้ผลประการใดก็จะได้มีการนำมาเสนอรัฐบาลเพื่อให้มีการพิจารณาต่อไปด้วย

โดยเงื่อนไขที่เสนอเพิ่มนั้นก็จะมี ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน จะต้องยื่นแสดงภาษี ไม่ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ตาม จากเดิมที่กำหนดไว้ว่า บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อปี ไม่ต้องยื่นภาษี / ลดเพดานภาษีบุคคล จากเดิม 35 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการลดภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมรายย่อยให้ทำธุรกิจ และปรับเงินได้ใหม่ เหลือเพียง 3 ประเภท โดยให้หักค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น / ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งแบบเดิม มีภาษีเงินได้ 20% และภาษีปันผล 10% แต่แบบใหม่ เสนอให้ปรับภาษีนิติบุคคลรวมกันแล้วไม่เกิน 25% สุดท้าย ปรับวิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของกิจการ จากเดิมที่ที่คำนวณว่า รายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แบบใหม่ให้ปรับเป็นรายได้เกิน 10 ล้านบาท จึงจะจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่หากไม่ถึง 10 ล้านบาท ให้จ่ายภาษีที่ 2 เปอร์เซ็นต์แทน

โดยทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่แนวคิดในการเสนอแนะต่างๆและอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีบังคับใช้ในปี 2562 นี้แต่อย่างใดชนะประชาชน