ไม่ธรรมดา เปิดบัญชีทรัพย์สิน ไก่อู-เมีย รวยมากระดับเศรษฐี ทรัพย์สิน

โดยวันที่ 3 กรกฎาคม ก็ได้มีทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ แบงค์มีการออกมาเผยแพร่บัญชีแสดงรายชื่อรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงและคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งหนึ่งในรายชื่อที่น่าสนใจก็คือ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยมีข้อต่อเนื่องในการที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีประชาสัมพันธ์ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมกับคู่สมรสคือ นางณิชุบล แก้วกำเนิดมีจำนวนทรัพย์สินทั้งหมด 141,928,848 บาท และมีหนี้สินรวมทั้งหมด 14,750,797 บาท

โดยทรัพย์สินของ พล.ท.สรรเสริญ 38,284,155 บาทก็จะมีอันได้แก่…เงินฝาก 10 บัญชี 6,229,992 บาท | เงินลงทุน 10 รายการ เช่นกองทุนธนาคาร และประกันชีวิต 5,966,663 บาท | เงินให้กู้ยืม 5 ล้านบาท | โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท | รถยนต์ 3 คัน 8,777,500 บาท | ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น แหวนเพชร กำไลเพชร นาฬิกา 7 รายการ3,310,000 บาท | หนี้สิน 7,513,162 บาท

สำหรับรายได้มีรายได้รวมทั้งหมด 1,288,032 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมดและมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 1,972,332 บาท ซึ่งก็จะมี…ค่าผ่อนรถ BENZ C250 472,332 บาท | ค่าผ่อนบ้าน 9 แสนบาท | ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 4.2 แสนบาท | ค่าดูแลบุพการี 1.8 แสนบาท

ในส่วนทรัพย์สินของคู่สมรสของ นางณิชุบล แก้วกำเนิด มีจำนวนทรัพย์สินทั้งหมด 103,644,692 บาท | เงินฝากร่วมกับบุคลอื่น 3 บัญชี 5,621,678 บาท | เงินลงทุน 15 รายการ ซึ่งมี หุ้นกู้ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 1 ล้านบาท รวม 20,188,014 บาท | ที่ดิน 6 ล้านบาท | โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,520,000 บาท | ทรัพย์สินอื่นๆเครื่องประดับ 74 รายการ 67,315,000 บาท | หนี้สิน 7,237,635 บาท | มีรายได้รวมทั้งหมด .2 แสนบาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด ไม่มีรายจ่าย

สำหรับทรัพย์สินที่น่าพอใจโดย พล.ท.สรรเสริญ ไม่มีการกู้ยืมเงินแก่ แก่นายภวดล บุญเดชะพัฒน์ โดยการทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการแจ้งอีกว่ามีที่ดิน 2 แปลงโดยโฉนดเลขที่คือ17940 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 09-7-10 ตารางวา โดยได้มาในวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมูลค่าทั้งหมด 10 ล้านบาทและโฉนดเลขที่ 8450 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. เนื้อที่ 11 ตารางวา ได้มาเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 มูลค่า 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการรายงานข่าวอีกว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด มีบทบาทในการเป็นโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อปี 2553 และต่อมาหลังจากที่เกิดการรัฐประหารก็ได้มีการรับการแต่งตั้งให้เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจนกระทั่ง ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ลาออก จึงได้ขึ้นเป็นโฆษกแทน และหลังจากนั้นก็ถูกแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปี 2559 และแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 เมษายนในปี 2562 ที่ผ่านมา