กฎหมายชัด! ลูกจ้างทำงานวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าโอที 3 เท่า

โดยในล่าสุดนี้ได้มีเพจสายตรงกฎหมายของ นายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกฎหมายลูกจ้างที่บอกไว้เลยว่าลูกจ้างนั้นควรเอาไว้เพื่อให้เป็นความรู้แก่ตัวเองเมื่อถึงเวลาที่โดนเอารัดเอาเปรียบจะได้รู้ตัว

ซึ่งตามปกติแล้วถ้าหากลูกจ้างนั้นได้ทำงานล่วงเวลาในวันที่หยุดนั้นซึ่งตามกฎหมายแล้วจะได้รับค่าแรงถึง 3 เท่าโดยคำว่าล่วงเวลานั้นก็หมายถึงการทำงานนอกเวลาตามเวลาปกติโดยอย่างเช่นทำงานตั้งแต่ 08.00-17.00 น ล่วงเวลา ก็คือ นอกเหนือเวลาดังกล่าวนั่นเอง ล่วงเวลา เช่น การทำงานช่วง 17.00-21.00 น ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น!

ฉะนั้นในวันหยุดนั้นก็ถือเป็นการทำงานนอกเวลาที่ไม่ได้กำหนดเป็นเวลาในการทำงานถือว่าเป็นงานทำงานล่วงเวลาอย่างโดยแท้จริงซึ่งลูกจ้างนั้นจะต้องได้รับค่าตอบแทนเป็น 3 เท่า

โดยมีการระบุตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ. ศ. 2541 ตามมาตรา 63 ในกรณีที่ นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ