วิธีใหม่! ปลูกกล้วยหัวกลับ โตไว เครือใหญ่ ผลผลิตเพิ่มหลายเท่าตัว

วันนี้เราจะมาพูดถึงการปลูกกล้วยกัน โดยส่วนใหญ่ในการปลูกกล้วยนั้นเราก็จะใช้ต่อในการฝึกการและมีการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีนี้มากกว่าการใช้เมล็ดซึ่งการขยายพันธุ์ด้วยหน่อกล้วยนั้นจะทำให้ได้เหง้าที่สมบูรณ์ และในวันนี้นั้นเราก็จะมาแนะนำ กล้วยแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครอีกทั้งยังสามารถออกผลผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโดยการปลูกกล้วยด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่คิดค้นมาจากคุณ สงวน มงคลศรีพันเลิศ โดยคุณสงวนนั้นเป็นปราชญ์ชาวบ้านและเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือ งจังหวัด กระบี่

การปลูกกล้วยแบบใหม่นี้นั่นก็คือการปลูกกล้วยกลับหัวกล้วยหรือปลูกพืชตีกลับซึ่งมีข้อดีของการปลูกดังนี้

+ตกหน่อได้มากขึ้น โดยสามารถนำหน่อไปขยายพันธุ์ต่อได้

+ออกผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม

+ลูกกล้วยที่ออกมา จะได้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว

ปลูกกล้วยกลับหัวนั้นถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการปลูกกล้วย โดยกล้วยนั้นจะอาศัยการหาอาหารจากยอดของตัวเองตามธรรมชาติฉะนั้นเริ่มต้นควรเลือกหน่อกล้วยออกจากต้นที่มีความพร้อมในขยายพันธุ์โดยให้เลือกหนอที่ห่างออกจากลำต้นอย่างเพื่อที่จะได้ส่วนที่เป็นเหง้ากล้วยมากที่สุด

เพราะว่าตรงส่วนของ เหง้าถือเป็นส่วนที่สำคัญในการปลูกหน่อกล้วย ถ้าได้เหง้ามาครบกล้วยหน่อนั้นก็จะต้องปลูกขึ้นแน่นอน เมื่อได้หน่อกล้วยมาแล้ว ก็ให้ทำการ วัดจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 20 เซนติเมตรต้องการตัดส่วนเกินออกไปจากนั้นก็ไปขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่และเล็กกว่าน้อยกล้วยสักเล็กน้อยแล้วทำการฝังหน่อกล้วยลงไปแบบที่เอาเหง้าชี้ขึ้นฟ้าและเอาโคนจิ้มลงดิน

จากนั้นก็ให้กลบดินให้มิดต้น แล้วรดน้ำให้ชุ่มตามทันที แต่เมื่อปลูกไปได้ประมาณ 15 วันก็จะมีหนอนออกมาจากพื้นดินซึ่งในตอนนั้นก็ให้ทำการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและมีการดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยหน่อกล้วยที่โผล่ออกมาจากดินนั้นจะทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสามารถแตกออกมามากถึง3 ถึง 4 หน่อ

เมื่อกล้วยเริ่มเป็นสาว ให้เอาไม้ขนาดเท่าหัวแม่มือมาแทงขวางเข้ากลางลำต้น เพื่อที่จะเป็นการบังคับให้ต้นกล้วยไม่สูงและบังคับให้ต้นกล้วยออกลูกข้างต้น ถือเป็นวิธีการบังคับให้ผลกล้วยออกกลางต้นจากันั้นราวๆ 6 เดือน กล้วยก็จะออกผลให้ได้เก็บเกี่ยว ซึ่งมักจะเร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาในการปลูกถึง 8 เดือน