เช็ควันเงินเข้าบัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน

ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าหากใครมีบัตรคนจนบอกเลยว่าได้ชัวร์เพราะทางมิถุนายนต์นี้จะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคอยทยอยโอนเงินเข้าบัตรเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์ได้เอาเงินนี้ไปซื้อสินค้าเครื่องใช้บริโภคต่างๆซึ่งก็มีทั้งค่าเบี้ยพิการค่าเบี้ยผู้สูงอายุค่าน้ำค่าไฟ และเดินทางต่างๆ

โดยล่าสุดนี้ก็ได้มีทางเพจ Facebook ของพรรคประชารัฐ ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนมิถุนายนโดยมีรายละเอียดดังกล่าวนี้เลย…

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

+เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62) / ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 2 มิถุนายน 2562

+เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน / ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 9 มิถุนายน 2562

+เพิ่มเบี้ยคนพิการขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62) / ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

+เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนธ.ค. 61-ก.ย.62) / ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

+เงินสงเคราะห์ยังชีพเพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท / ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

+เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อ

ในทั้งนี้ปัจจุบันทั่วประเทศไทยก็ได้มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 14.5 ล้านราย โดยทาง พรรคพลังประชารัฐล ก็มีแนวโน้มว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีกด้วยซึ่งถ้าหากใครมีใบนี้อยู่ในมืออย่าลืมเตรียมไปกดกันดูนะคะ