ขุดบ่อสู้แล้ง! มีน้ำไว้ใช้ตลอดปี กักตุนไว้ใช้ตอนหน้าแล้ง

ซึ่งน้ำนั้นถือเป็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำเกษตรเป็นอย่างมาก ฉะนั้นตามไร่นาต่างๆนั้นก็จะจำเป็นอย่างมากที่จะต้องที่จะต้องมีแหล่งน้ำกักเก็บไว้ใช้ในยามหน้าแล้งกันเพราะการมีน้ำก็เหมือนมีประกันชีวิตไว้สำหรับพืชผักต่างๆที่เราปลูกอันนั้นเองด้วยนะทุกคนนั้นก็อย่าไปคิดว่าการขุดสระน้ําจะทำให้เสียพื้นที่ในการทำเกษตรแต่การขุดสระน้ำต่างหาก จะทำให้เรานั้นมีเครื่องมือทำมาหากินมากยิ่งขึ้น

ในวันนี้เราก็จะมีการเอาวิธีการขุดบ่อน้ำร้อนมาฝากกันซื้อได้มีทาง รศ.ดร บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การกล่าวถึงเรื่องการขุดน้ำว่าอย่าขุดเหมือนที่ผ่านมา เพราะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เก็บน้ำไม่ได้ บางแห่งปล่อยทิ้งให้รกร้างไปเกือบ 50% ซึ่งถ้าหากเรานั้นขุดน้ำโดยที่ไม่คำนึงถึงความจริงของธรรมชาติและไปขุดบนพื้นที่ดอนและยังมีการทำที่คั่นบ่อสูงซึ่งนั่นก็ไม่ช่วยในการจัดเก็บน้ำได้แต่อย่างใดเพราะน้ำจะไม่ไหลเข้าไปสู่บ่อ ซึ่งแทนที่จะได้บ่อน้ำก็จะกลายได้หลุมรกร้างแทน

และการขุดบ่อน้ำนั้น จำเป็นต้องมีเนื้อทีประมาณ 1 ไร่ ถึงจะเพียงพอใช้ในหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงปลาได้อีกด้วย โดยพื้นที่เลือกขุดจะเป็นพื้นที่ ลุ่มต่ำ วิธีการสังเกตงานก็ง่ายเพียงแค่ดูว่าเวลาฝนตกกลัวน่าจะถูกผลัดมารวมกันที่ไหน จากนั้นก็ทำการขุดลงไป โดยข้างล่าง จะมีดินดานช่วยเก็บน้ำ

โดยความลึกนั้นควรจะมีประมาณ 4-5 เมตรโดยวัดวัดความลึกจากพื้นดินเดิม ไม่ใช่ขุดแบบราชการ จะขุดกันแค่ 3เมตรแต่อย่างใด โดยวิธีนี้จะทำให้มีน้ำเพียงพอต่อหน้าแล้งก็หักน้อยกว่านี้จะทำให้น้าออกเลยออก เพราะน้ำมีการระเหยออกไปวันละ 3 มม. คิดดูแล้วกันหน้าแล้ง 7 เดือน (พ.ย.-พ.ค.) 200 กว่าวัน น้ำจะหายไปแค่ไหน ไม่เหมือนกับขุดลึก 4-5 ม. ถึงจะระเหยไป น้ำยังเหลืออีกเยอะ จริงไหม ? สำหรับการวางกองดินข้างขอบสระ ควรอยู่ห่างประมาณ 1-2 เมตร เพื่อกันดินไหลลงสู้บ่อน้ำของเรา แต่อย่าปิดหมด

สำหรับการขุดสระน้ำนั้นควรจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่น้อยที่สุดและควรมีลาดเอียงประมาณในอัตรา 1 : 1 แต่ถ้าสระลึก 4 เมตร ขึ้นไป จะต้องขุดแบบให้มีตะพัก เพื่อป้องกันตลิ่งชันทรุดในช่วงน้ำน้อยด้วย

โดยในทางนี้ก็มีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเงินทุนในการทำสระน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งซึ่งจะมีการให้ชาวบ้านนั้นสามารถกู้เงินไปใช้ในส่วนที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการทำโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรซึ่งจะได้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ 40 รายและใช้งบประมาณทั้งหมด 6 แสนกว่าบาทโดยงบประมาณนี้มีทั้งสระน้ำและนาโดยจะมีบ่อแบบไหนบ้างนะมาดูกันดีกว่า

และนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างสำหรับชาวเกษตรที่ได้มีการนำงบประมาณที่กู้มาทำสระน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เลยเลยว่านอกจากจะมีน้ำใช้ได้ยังหน้าแล้งแล้วยังสามารถนำบ่อน้ำนี้ใช้เลี้ยงปลาและสามารถเอาปลามารับประทานสร้างรายได้ได้ด้วยเช่นกัน