แนวคิด ‘ปลูกพืชคอนโดฯ 9 ชั้น’ ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน

จะพาทุกคนไปชมอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งแนวคิดที่ว่านี้เป็นการทำเกษตรที่น่าสนใจซึ่งเป็นแนวคิดของคุณ สมบูรณ์ ศรีสุบัติ หรือ ลุงนิล อายุ 66 ปี เกิดเป็นชาวเกษตรกรต้นแบบที่อยู่ในอำเภอช่องไม้แก้วจังหวัดชุมพรโดยผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนซึ่งมีมากกว่าประมาณ 700 ต้น โดยลุงนิลนั้น ถือเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมาก

โดยทุกคนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามของชาวเกษตรกรที่เป็นผู้คิดค้นเกษตรคอนโด 9 ชั้นถึงแกเป็นจุดเด่นและได้รับความสนใจและมีผู้ที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเน้นใช้พื้นที่ของตัวเองมาก่อประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำพืชผักสวนครัวต่างๆและพืชแซมพร้อมกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในตัวนอกจากนี้ก็มีการทำสวนแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ดูแลในโครงการธนาคารต้นไม้ของจังหวัดชุมพรอีกด้วย

โดยแนวคิดในการทำเกษตรผสมผสาน 9 ชั้นเกิดขึ้นเพราะว่าในอดีตลุงเคยทำอาชีพค้าขายมาเป็นเวลานานและหลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและต้องการที่จะมีรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่จึงมีความคิดที่อยากจะสร้างรายได้ด้วยการปลูกทุเรียนเพราะคิดว่าทุเรียนน่าจะเป็นพืชที่ปลูกและสามารถสร้างรายได้ได้ซึ่งในช่วงแรกในการปลูกทุเรียนนั้นกรณีการลงทุนปลูกไปประมาณ 700 ต้นแต่ยังขาดประสบการณ์และการจัดสรรพื้นที่ต่างๆจึงทำให้การทำสวนทุเรียนนั้นเกิดสภาวะขาดทุนจึงทำให้มีหนี้สินติดตัวมาถึง 2 ล้านบาทซึ่งในตอนนั้นก็ทำให้ลุงนี้รู้สึกท้อแท้ถึงขั้นอยากคิดสั้น ตัดชีวิตเลยก็มี

“ในตอนนั้นทุกอย่างมันเหมือนจะไม่เหลืออะไรแล้ว และด้วยอารมณ์ชั่ววูบในตอนนั้น มันทำให้ผมเคยคิดที่จะทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต นั่นก็คือ การฆ่าตัวตาย ในขณะที่กำลังใช้ปืนจ่อหัว ผมก็เห็นลูกชายของผมที่เดินมาและนั่นเลยทำให้ผมเลือกที่จะสู้กับปัญหาต่อไป และในตอนเย็น วันที่ 4 ธันวาคมปีนั้นเอง ผมได้ยินพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโทรทัศน์ เท่านั้นเอง ผมนี่ถึงกับน้ำตานองหน้า ก้มลงกราบกับพื้น และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นล้นพ้น” ลุงนิล กล่าว

แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องพระราชดำริของพระองค์ท่านเกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนั่นก็เกิดเป็นจุดประกายแห่งความหวังของลุงกลับมา จึงทำให้ลุงนิลมีสตินักคิดหาหนทางที่จะทำให้ลูกและครอบครัวอยู่ต่อไปนะมึงเดินต่อไปด้วยความหวังอันน้อยนิดได้มีการทำเกษตรผสมผสานมากขึ้นโดยดำเนินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับเกษตรคอนโด 9 ชั้นนั้นก็มีการทำในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17 ไร่ซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยมีการตั้งแต่ปลูกผักเลี้ยงปลาต่างๆโดยละเอียดนั้นก็มีดังนี้

ชั้นที่ 1 เป็นชั้นล่างสุดของพื้นดินไว้ทำบ่อปลาหรือพืชผักต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ำ

ชั้นที่ 2 ปลูกพืชคลุมดินจำพวกกลอย มันหอม หรือจะเป็นพืชตระกูลหัวต่างๆ

ชั้นที่ 3 ปลูกพืชบนหน้าดินที่ไว้ใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนแทนการใช้เงินซื้อ

ชั้นที่ 4 ปลูกส้มจี๊ด ที่มีประมาณ 1,000 ต้น สามารถเก็บได้ประมาณ 70 กิโลกรัม ต่อวัน ขายได้ประมาณ กิโลกรัมละ 20-60 บาท ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับท้องตลาด

ชั้นที่ 5 ปลูกกล้วยเล็บมือนาง 1,000 กอ สามารถสร้างรายได้ได้อาทิตย์ละประมาณ 5,000 บาท

ชั้นที่ 6 ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ประมาณ 700 ต้น

ชั้นที่ 7 ปลูกพริกไทย พืชเกาะเกี่ยว กระท้อน ขนุนและมีการเก็บผลผลิตหมุนเวียนไปทั้งปี ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 300,000 บาท ต่อปี

ชั้นที่ 8 ปลูกต้นไม้ที่เรียกว่า ธนาคารต้นไม้ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ประมาณ 1,300 ต้น โดยส่วนใหญ่เป็น ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากมีอายุประมาณ 20 ปีก็จะมีมูลค่าประมาณ ไม้เศรษฐกิจ100,000 บาท ต่อต้น

ชั้นที่ 9 ปลูกต้นไม้ยางนา เพื่อถวายแด่ในหลวงเป็นพิเศษ

  ยกตัวอย่างในการทำรายได้ของเกษตรของลุงนิลนั้นซึ่งบอกเลยว่า สามารถสร้างรายได้ได้อย่างงดงามเพราะใน 1 วันสามารถได้รายได้จากการจำหน่ายส้มจี๊ด พริกไทยสด วันละ ประมาณ 700-1,000 บาท ในส่วนของรายอาทิตย์ก็สามารถได้จากการขายกล้วยเล็บมือนางสมุนไพรต่างๆและเครื่องแกงซึ่งได้ประมาณ อาทิตย์ละ 10,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายลูกหมูไว้เพาะพันธุ์ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นรายเดือนไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทและยังมีพืชหลักผลผลิตอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาสร้างเงินรายปีได้อย่างเช่นการขายทุเรียน ลองกอง มังคุด ลางสาด กลอย มันหอม และพริกไทยแห้ง รวมกว่า 305,000 บาท จึงเรียกได้ว่าใน 1 ปีนั้นลุงนิลสามารถสร้างรายได้จากส่วนของตัวเองรวมแล้วประมาณ 1,371,000 บาท

  โดยในส่วนของลุงนิลนั้นจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยแม้แต่น้อยลืมแม้กระทั่งยาฆ่าหญ้าซึ่งวิธีนี้จะทำให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆแม้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นจะทำให้ได้ผลผลิตที่น่าพอใจอีกทั้งการปลูกพืช 9 ชั้นนี้จะสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างเคลือบปูนให้ความร่วมมือเราแก่กันบ้างก็จะเก็บน้ำและความชื้นให้กันและอยู่เติบโตไปพร้อมกัน

  สำหรับการปลูก พืชที่ใช้แนวคิดนี้นั้นจะต้องมีการจัดการในเรื่องของน้ำและแดดรวมถึงการดูแลดินให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดจึงทำให้เกิดความหลากหลายและการทำให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและได้ผลผลิตตามที่ต้องการด้วยนอกจากนี้การเกษตรของโรงเรียนก็ยังมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาโดยมูลของหมูนั้น เอามาใช้เป็นอาหารปลาได้และหมูมนต์ไก่ก็สามารถให้เป็นพืชปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัว ได้เป็นอย่างดี

  โดยในส่วนของคุณนิลนั้นมีสินค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือทุเรียนแม่สาเหตุที่นิยมมากนั้นเพราะว่ามีกรรมวิธีในการเพาะปลูกโดยปลูกแบบธรรมชาติโดยการจะใช้ปุ๋ยที่ผ่านการหมักจากพืช รวมถึงมูลสุกรมาทดแทนเท่ากับเป็นการประหยัดต้นทุนได้ไปในตัว และจะไม่ให้น้ำบ่อยๆ นี่คือเอกลักษณ์จากสวนทุเรียนของลุงนิล นั้นเอง…

  นอกจากนี้ที่จะขายเป็นลูกแล้วก็ยังมีการเก็บทุเรียนบางส่วนนั้นมาแปรรูปให้มีรสชาติหวานในการทำทุเรียนกวนโดยปราศจากสารปรุงแต่งกลิ่นทุกชนิดและมีการนำพืชผักสวนครัวผลไม้ต่างๆเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากมายเช่น น้ำผึ้งแท้ ยาสมุนไพรลดความดัน สบู่สมุนไพร และอีกมากมาย

  อันนี้ก็คือนิยามความพอเพียงของลุงนิลที่ได้มีการทำเกษตรผสมผสานขึ้นมาโดยการทำเกษตรผสมผสานนี้สามารถสร้างความหวังให้กับเขาจนเขานั้นได้มีชีวิตอยู่อย่างทุกวันนี้และชีวิตของเขาในทุกวันนี้ก็จะแสดงถึงความสุขกายสุขใจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงโดยถ้าหากใครนั้นอยากจะเรียนรู้การทำเกษตรคอนโด 9 ชั้นก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์โทร (087) 466-0596, (087) 914-2142 ได้เลย