เชื่อลุง! ทำมาแล้ว 1 ไร่สร้างรายได้ 6 แสนบาทต่อเดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะจะได้มีชาวเกษตรกรคนอย่างคุณ ประทีป มายิ้ม ซึ่งเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนเรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสวนพออยู่พอกินบ้านมายิ้มอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีด้วยเข้าหน้าสามารถใช้พื้นที่เพียงแค่ 1 ไร่และทำเงินต่อปีได้หลากหลายแสนบาทโดยหลักการใช้ประโยชน์ในที่ดินของตัวเองให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มากที่สุด

ในตัวเขานั้นได้มีการแบ่งออกเป็นที่ดินทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน…

ส่วนที่ 1 ใช้พื้นที่ประมาณ 4 ตารางวา ทำเป็นพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารกำจัดศัตรูพืช

ส่วนที่ 2 ปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยึด 10 เมนูยอดนิยมครัวไทยต้องใช้ เช่น ข่า ตะไคร้ กระวาน ผักชี ขึ้นฉ่าย ฟักทอง โหระพา กะเพรา พริก มะเขือ มะกรูด มะนาว มะละกอ ฟัก แฟง แตงกวา และมีการปลูกผลไม้อย่างมะละกอ ที่ปลูกทั้งหมด 200 ต้น เก็บผลขายได้ทุกวัน วันละ 20 กก. กก.ละ 15 บาท สามารถสร้างรายได้ เดือนละ 24,000 บาท ตกปีละ สองแสนบาทเลยทีเดียว

ส่วนที่ 3 ใช้พื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางวา โดยมีการทำคอกสัตว์เลี้ยงโดยแบ่งเส้นเลี้ยงเป็ด 10 ตัวเลี้ยงไก่อีก 10 ตัวซึ่งในแต่ละตัวจะมีการให้ไข่ในทุกวันจะมีแม่ค้าเข้าแกมารับซื้อในทุก 3 วันสามารถสร้างรายได้อีกเดือนละ 1,000 บาทตกปีละ 12000 บาทเลยทีเดียว

ส่วนที่ 4 ใช้ทำบ่อเลี้ยงปลา 2 บ่อ บ่อแรก 2 ตารางวา เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก เพาะพันธุ์ขายลูกกับใช้ประโยชน์ไว้กินแมลงศัตรูพืช ซึ่งสามารถเอามาให้เป็นอาหารปลาดุกได้แบบฟรีไม่ต้องเสียเงิน และเลี้ยวพ่อพันธุ์ 20 ตัว แม่พันธุ์ 100 ตัว ลูกพันธู์ขายได้ ตัวละ 1 บาท เดือนนึงได้ 10000 บาท ปีหนึ่ง สร้างรายได้เกินแสน บ่อที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 11 ตารางวา ทำบ่อเลี้ยง 4 กุ้ง 3 ปลา 2 หอย 4 โดยใน 1 ปี จะได้กุ้งก้ามแดงให้จับขายประมาณ 150000บาท และกุ้งก้ามกราม ปีหนึ่งจับได้ 2 หน เป็นเงิน 14,000 บาท กุ้งแม่น้ำได้ปีละหน 2,400 บาท

ลงทุนโดยจะขายเฉพาะตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กก็จะเก็บแรงไว้ต่อเมื่อโตได้ขนาดที่ขายได้ก็จะนำมาขายอีกทั้งยังมีโอกาสให้พวกมันได้ผสมกัน ออกลูกออกหลานขายไปเรื่อยๆ ได้แบบไม่รู้จบในส่วนของปลาตะเพียนที่เลี้ยงไว้นานก็ไม่ได้หวังขายเพื่อสร้างผลกำไรแต่เลี้ยงไว้เพื่อตรวจวัดคุณภาพของน้ำ ส่วนปลานิลนั้นก็มีการเลี้ยงไว้ประมาณ 10 คู่ออกลูกออกหลานขายจับปีละ 3 หนผลละ 20 กิโลกรัมปีนึงขายได้ประมาณ 2400 บาท ยังมี ลาคาร์พ ซื้อลูกปลาตัวละ 5 บาท มาเลี้ยง 4-5 เดือน เอาไปขายร้านปลาสวยงามได้ตัวละ 80 บาท

ในส่วนของข่อยนั้นก็จะเลี้ยงหอยขมและหอยโข่งซึ่งสามารถช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมของสกปรกบริเวณก้นบ่อได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการปล่อยลูกทานอย่างน้อย 1-2 กิโลกรัมเลี้ยงจนโตและสามารถจับขายได้ในทุกสัปดาห์โดยหอยขมขายได้ในราคา 200 บาทหอยโข่งขายได้ในราคา 300 บาทปีนึงสามารถสร้างรายได้ประมาณ 26000 บาท

และนี่ก็คือเกษตรตัวอย่างที่นำเอาพื้นที่ 1 ไร่มาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดทุกตารางเมตรของพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย