ออมสิน เสนอบอร์ด ขออนุมัติปล่อยกู้คนจนซื้อบ้าน อาชีพอิสระ พ่อค้าไม่ค้า ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

ถือเป็นอีก 1 ข่าวดีที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่กำลังอยากจะมีบ้านเป็นอย่างมากแต่รายได้น้อยเพราะตอนนี้ทางออมสินนั้นได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารวันที่ 18 มิถุนายนนี้เพื่อจะขออนุมัติในเรื่องของวงเงินประมาณ 15000-20000 ร้านบาทในการดำเนินการ 3 มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมีถิ่นที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักอาศัยแต่ติดขัดสนใจเรื่องปัญหาสถาบันการเงินจึงทำให้ถูกปฏิเสธจากสินเชื่อต่างๆ

ในมาตรการนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 มาตรการอันได้แก่

1.มาตรการและคือการออมก่อนผู้โดยธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านได้เริ่มต้นออมเงินโดยยึดมูลค่าการออมเทียบเท่ากับการผ่อนชำระรายเดือนถ้าหากลูกค้าสามารถโอนได้อย่างสม่ำเสมอทางธนาคารก็จะลบประวัติการออมเงินนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อกู้บ้านในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

2.มาตรการที่ 2 สำหรับการปล่อยกู้ให้แก่ผู้ที่ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีการให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องเปิดเครื่องกันในลักษณะการเช็นเช่อซื้อให้กับผู้ลูกค้าโดยทางผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีการประเมินความสามารถของลูกค้ารับความจริงเองด้วยก่อนที่จะปล่อยให้ลูกค้ามีการเช่าที่อยู่อาศัยหลังสร้างเพจเสื้อผ้าหากพบลูกค้ามีความสามารถในการผ่อนชำระที่ดีของผู้ประกอบการก็สามารถติดต่อกับธนาคารออมสินได้เลยทันทีเพื่อปล่อยเงินกู้โดยตรงให้กับลูกค้าในการต่อไป

3.มาตรการที่ 3 มีวิธีการปรับคำนวณปล่อยสินเชื่อจะมีการยึดหลักจากการประเมินรายได้อนาคตของผู้กู้ในอีก 3 ปีข้างหน้าซึ่งจะมีการคำนึงถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตรายละ 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์จะทำให้ประชาชนนั้นมีการคำนวณกำลังผ่อนค่างวดที่เพิ่มขึ้นมากด้วย

ถึงแม้ว่ามาตรการกำกับสินเชื่อจะหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเดิมและไม่มีผลกระทบต่อผู้กู้สัญญารายแรกหรือมีบ้านหลังแรกและไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยมาตรการของออมสินนั้นจะออกมาแก้ของคนที่ไม่ผ่านหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการกู้ซื้อบ้านโดยนโยบายที่ทำอยู่นะก็ตอบสนองนโยบายละชุดเพื่อช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจรากฐานต่างๆนั้นเอง

แต่อย่างไรก็ตามธนาคารก็ยังมีการดำเนินในเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังหลังจากที่มีการเปิดศูนย์ย่อยเพื่อควบคุมและบริหารหนี้จำนวน 80 สูงทั่วประเทศก็ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการหนี้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้หนี้นั้นไม่สามารถก่อเกิดรายได้ อยู่ที่ 2.83% ของสินเชื่อรวม ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบสถาบันการเงิน


ในทั้งนี้โดยทั้ง 3 มาตรการดังกล่าวถึงเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการที่จะต้องการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองรวมถึงลูกค้าที่ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อกู้บ้านเพราะไม่มีรายได้ประจำหรือรายได้ที่เป็นหลักเป็นแหล่งอย่างชัดเจนโดยสามารถอาการนี้ถือเป็นการตอบแทนให้กับลูกค้ากลุ่มนี้และสามารถสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้มีบ้านอาศัยเป็นของตัวเอง