เปิดสิทธิคนไทยเข้ารับการรักษาได้ฟรี 72 ชม. ป่วยฉุกเฉินเข้าได้ทุกโรงพยาบาล

ทางทีมงานนั้นก็จะเอาเรื่องราวที่คนไทยหลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนโดย ที่เกี่ยวข้อง กับข่าวในล่าสุดนี้ที่ได้มี ทาง นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกมาพูดถึงนโยบายการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินวิกฤตที่มีสิทธิ์ในการรักษาในทุกที่โดย สปสช. ถือเป็น หน่วยงานกลางที่ขายประสานเรื่องของทุนประกันสุขภาพทั้งภาครัฐต่างๆและประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการข้าราชการต่างๆและอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชนโดยมีนโยบายที่ว่าถ้าหากคนไทยทุกคนมีการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินแบบขั้นวิกฤตว่าสามารถรับการรักษาที่ รงพยาบาล(รพ.) ที่ใกล้ที่สุดได้ทั้งรพ.รัฐและรพ.เอกชนไม่จำเป็นต้องเป็นรพ.ตามสิทธิ์ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 72 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยไม่ต้องจ่าย แต่ละกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์จะดำเนินการจ่ายให้รพ.ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

แต่ถ้าหากเป็นการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนอกสิทธิ์ที่ตัวเองสังกัดอยู่และไม่ใช่เหตุฉุกเฉินแพทย์จำเป็นจะต้องแจ้งผู้ป่วย ผู้ป่วยได้มีการตัดสินใจที่จะรับบริการโรงพยาบาลนอกติดโดยในแต่ละกองทุนจะจ่ายให้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยในหลักเกณฑ์นี้ขึ้นอยู่ในแต่ละกองทุนที่มีกำหนดส่วนที่เหลือผู้ป่วยก็จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

แต่สิทธิที่สามารถรักษา สถานพยาบาลแบบลิควิดเชิญได้ฟรีนั้น เป็นสิทธิของ UCEP (ยูเซป) เป็นสิทธิที่รัฐบาลทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน หากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน สามารถ รักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) โดยจะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลก็ได้ซึ่งก็จะอยู่ในนโยบาย “เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤติ มีสิทธิทุกที่”

โดยจะต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิ์ เช่น สิทธิบัตรทอง, กองทุนประกันสังคม, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ อยู่แล้ว

สำหรับอาการที่ได้รับการรักษาฟรีนั้นก็จะมีอาการดังนี้

+หมดสติไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

+หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

+ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย

+เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

+แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

+มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

สำหรับผู้เข้ารับการรักษาสิทธิ์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสารในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดหรือจะเป็นโรงพยาบาลใดก็ได้ทุกที่ซึ่งผู้ป่วยนั้นจำเป็นจะต้องไม่มีสิทธิ์ทั้ง 3 สิทธิ์ได้ก็คือ สิทธิบัตรทอง, สิทธิกองทุนประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP มีดังนี้

1.ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

2.โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน

3.ศูนย์ประสานความคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

4.กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันที แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

5.กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รับประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หากใครสงสัยก็สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

+ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โทร. 02-872-1669

+สายด่วน สปสช. โทร. 1330

+เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศ โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง