มนุษย์เงินเดือนอ่วม! ประกันสังคม เก็บเงินเพิ่ม จาก 750 บาทเป็น 1,000 บาท

เป็นเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนนั้น ต้องกุมขมับกันหน่อยแล้วล่ะค่ะเพราะได้มีการประกาศออกมาจาก นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ที่ได้มีการกล่าวถึงการพิจารณาเงินสมทบประกันสังคมสูงสุดจากเดือนละ 750 บาทให้เป็นเดือนละ 1,000 บาทแล้วเดี๋ยวจะมีการคำนวณจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำสุดที่ 1,650 บาท สูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท ทำให้มีการเก็บเงินสมทบสูงสุดอยู่ที่ 750 บาทต่อเดือน ซึ่งเก็บอัตรานี้มาตั้งแต่ปี 2533 ถึงปัจจุบันโดยไม่ได้เก็บเพิ่มเลย

และในแต่ละปีนั้นก็จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นในเรื่องของทางด้านทันตกรรมค่าคลอดลูกค่าทำศพค่ารักษาพยาบาลต่างๆและในปัจจุบันก็ยังมีสิทธิประโยชน์อีกหลายมากมายที่ยังร้องเรียนกันอยู่โดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยนั้นก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มทีและประกันสังคมเริ่มมีเข้าสู่ช่วงจ่ายเงินบำนาญให้กับผู้ประกันตนจึงมีคาดการณ์ว่าหาไม่เก็บเพิ่มในปี 2579 จะทำให้เงินเข้ากองทุนน้อยกว่าเงินที่ต้องจ่ายออกซึ่งทำให้กระทบกับเสถียรภาพของกองทุนนั่นเอง

ทาง สปส. อยากได้มีการแก้ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อให้มีการเก็บเงินสมทบเพิ่มโดยขยายเพดานจากเดือนละ 750 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท ก็ดีนั่นก็มีคือทำให้มีเงินเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆและทำให้ได้เงินเพิ่มหลังบำนาญเกษียณอีกด้วยแต่หลังจากที่มีการนำไปรับฟังความเห็นแล้วพบว่ามีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งก็กำลังอยู่ในขั้นคุยและพิจารณากันนั่นเอง

แต่ก็ยังมีการให้นโยบายว่าต้องมีการปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มอย่างแน่นอนแต่ไม่ให้กระทบกับแรงงานต่างๆควรมีลักษณะเป็นขั้นบันไดคือค่อยๆขยายเพดานเงินสูงสุดในการคำนวณเงินสมทบ เช่น จาก 15,000 บาท เก็บเงินสมทบเดือนละ 750 บาท ปีต่อไปขยายเพดานเป็น 16,000 บาท เก็บสมทบเป็น 800 บาทต่อเดือน ปีถัดไปเพิ่มเป็น 17,000 บาท เก็บสมทบเพิ่มเป็น 850 บาท โดยในระยะเวลา 5 ปี ก็สามารถเก็บเงินสมทบได้เดือนละ 1,000 บาท ตามเป้าหมาย ซึ่งวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ประกันตนจะได้รู้สึกว่าต้องจ่ายแบบก้าวกระโดด

“ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม อีกรอบ ให้มีการเก็บเงินสมทบแบบขั้นบันได หากเสร็จแล้วจะมีการนำมารับฟังความเห็นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตรงนี้อาจจะต้องดูนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ และรัฐบาลเช่นกัน ส่วนคณะกรรมการประกันสังคมชุดนี้ที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ก็ยังสามารถปฏิบัติงานได้ต่อไป จนกว่าจะมีการยกเลิกคำสั่ง” นายอนันต์ชัย กล่าว