ผัก 3 อย่าง! ‘กะเพรา-โหระพา-แมงลัก’ บนพื้นที่ 1 ไร่ ทำเงินชิลล์ ๆ 500 บาทต่อวัน

ใครว่าการทำเกษตรนั้นจะต้องใช้พื้นที่เยอะต่างๆมากมายซึ่งบางครั้งพื้นที่เล็กๆก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันแน่นอนว่าทุกคนนั้นก็อาจจะเคยทำการปลูกผักในรั้วบ้านของตัวเองมาแล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นกระเพราหรือโหระพาบอกเลยว่าในสมัยนี้นั้นก็มีผู้คนต่างมากมายค่ะหัวทางในการทำเกษตรเพื่อหารายได้เสริมให้กับตัวเองมายิ่งขึ้น..

โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวตระกูลกระเพราโหระพาและใบแมงลักหรือเป็นพืชล้มลุกที่เป็นใบรูปไข่โดยทั้ง 3 อย่างนี้ถือเป็นพืชที่ปัจจุบันควรนิยมนำมาปรุงอาหารและนำมารับประทานกับผักข้างเคียงกันอย่างมากมาย จึงทำให้มีตลาดรองรับมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ป้ามณี วงศ์มหิง ได้มีการปลูกใบกระเพราโหระพาและเม็ดบางรักจำหน่ายอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีซึ่งในก่อนหน้านี้ป้ามณีก็เคยทำนามาก่อนแต่เนื่องจากเข้าสู่ภาวะแรงและสู้ไม่ไหวจึงหันมาปลูกผักสวนครัวแทนโดยการปลูกพืชผักสวนครัวนี้สามารถสร้างรายได้ตกวันละ 500 บาทเลยทีเดียว

สำหรับกระเพราที่ปลูกอันนั้นก็จะมีกระเพราขาวกระเพราแดงที่สามารถขึ้นได้ดีทุกดินและจะชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์รวมซุยระบายน้ำได้ดีโดยแต่ละพันธุ์ จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 1-2 ปี

ซึ่งเป้าหมายนี้ก็ได้มีการนำพื้นที่ 1 ไร่ของตัวเองมาปลูกพืชผักสวนครัวโดยสามารถปลูกได้ประมาณ 15000 ต้นและหลังจากที่ปลูกได้ประมาณ 30 วันก็สามารถเอาผลผลิตที่ได้ไปเก็บขายได้และสามารถเก็บขายได้นานถึง 6 7 เดือนโดยเก็บเกี่ยวได้ครั้งละ 10-15 ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งหลังจากนั้นผลผลิตจะลดลงกิ่งก้านก็จะแข็งแตกยอดน้อยจะต้องทำการรื้อระบบใหม่ทั้งหมด

และหลังจากที่เก็บมาแล้วก็จะนำพืชผักสวนครัวนั้นไปล้างน้ำให้สะอาดและผึ่งลมให้แห้งมีการตัดแต่งใบบางส่วนออกและนำมาเป็นกำลังขายกำละ 1.5 ขีด