ไอเดียดี เครื่องหยอดข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน จาก PVC ช่วยทุ่นแรง ลดต้นทุนเกือบ 4 เท่า

โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปชมสุดยอดไอเดียกันซึ่งได้มีชาวนาเมืองน่านพี่ได้มีไอเดียสุดเจ๋งมีการประดิษฐ์เครื่องหยอดข้าวภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งประดิษฐ์เครื่องนี้มาเพื่อให้ชาวบ้านนั้นสามารถใช้กันเองได้แบบทั้งตำบลโดยลงทุนไม่เกิน 2,000 บาทและสามารถลดต้นทุนแรงงงานได้ถึงเกือบ 4 เท่าตัว ไปทีเดียวซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก

โดยในตอนนี้ชาวนานั้น ต.สถานทำนากันอยู่ 3 พันกว่าไร่ ไม่มีการหันออกมาประดิษฐ์เครื่องหยอดข้าวแบบภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำนาแล้วเพราะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะแรงงานต่างๆในเรื่องของ การเตรียมดินแปลงกล้า และค่าถอนกล้าจากแปลงเพาะปลูก นอกจากนี้ เมล็ดข้าวที่ถูกหยอดอย่างเหมาะสม กระจายตัว ก็ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นด้วย

“อย่างแปลงนาข้าวของตนมีอยู่ 4 ไร่ ก่อนหน้านี้เคยปลูกข้าวด้วยวิธีแบบเดิม มีต้นทุนการปลูก 13,000 บาทต่อครั้ง แต่เมื่อใช้เครื่องหยอดข้าวแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ปรากฏว่าสามารถลดรายจ่ายเรื่องค่าแรงงานลง ทำให้ต้นทุนการปลูกลดลงเหลือเพียง 3,500 บาทเท่านั้น ลดไปเกือบ 4 เท่าตัว ขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเป็นเท่าตัวด้วย”

พบว่าเจ้าเครื่อง ยอดข้าวกูมีปัญญาชาวบ้านนี้จะช่วยในเรื่องของการแตกกอข้าวได้เป็นอย่างดีไม่หนาแน่นและทำให้ดูแลเขาได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถลดในเรื่องของการระบาดโรคได้อีกด้วยถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ดีเป็นอย่างมากและสมควรแก่การขยายความรู้ไปสู่พื้นที่อื่นๆเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวนานั่นเอง

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

+เหล็กเส้น 3 ถึง 4 หุน

+ท่อ PVC 4-5 นิ้ว

+เหล็ก 1 นิ้ว 1 เส้น

+เหล็ก 4 หุน 1 เส้น

+น๊อตเบอร์ 10 6 ตัว

ขั้นตอนในการทำ

ขั้นตอนที่ 1 เอาท่อ PVC มาต่อเป็นท่อนท่อนละ 1 ฟุตตามจำนวนที่เราต้องการเช่น 4 ท่อน 8 แถว 5 ท่อน 10 แถว 6 ท่อน 12 แถว

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นนำเหล็ก 4 หุนมากดเป็นรูปวงกลมทำเป็นล้อสองล้อ

ขั้นตอนที่ 3 ท่อ PVC ออกมาเป็นท่อนๆจากนั้นนำไปเจาะรูรอบๆสองข้างหัวท้ายประมาณ 7 รูและปิดหัวท้ายจากนั้นก็ทำที่เปิดปิดเพื่อบรรจุเมล็ดข้าว

ขั้นตอนที่ 4 ทำการตัดเหล็ก 1 นิ้วตามขนาดที่เราต้องการและเหล็ก 4 หุนมาทำเป็นที่ราบโดยมีความกว้างยาวพอประมาณตามเรา

ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นก็นำวัสดุทั้งหมดมาประกอบการให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ

การใช้งาน

ใช้ง่ายๆโดยเพียงแค่ใช้แรงงานคนจูงและเครื่องโรยข้าวไปเลี้ยงข้าวก็จะตกตามรูที่เจาะเอาไว้โดยการสุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นสามารถบรรจุได้ครั้งละ 5.7 กิโลกรัมและรายได้ในพื้นที่ 3 งานโดยเครื่องรวยคราวนี้จะมีหน้ากว้างประมาณ 2 เมตรและโดยเข้าได้ครั้งละ 10 แถวระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 20 cm ถือว่าเป็นช่วงระยะห่างที่เหมาะสมกับการทำนาน้ำตมเป็นอย่างมาก