มอเตอร์เวย์สายอีสาน 235 บาท ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทาง ไปกรุงเทพฯ แค่ 2 ชม.

บอกเลยว่าถือเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ที่ทางบริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างดังกล่าว โดยล่าสุดมีทาง The Civil Engineering Co., Ltd. ได้มีการแชร์ภาพการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางหลวงพิเศษนี้จะผ่าน 3 จังหวัดซึ่งอันได้แก่อยุธยา สระบุรี โคราชโดยมีด่านขึ้นลงดังนี้

-ด่านบางปะอิน

-ด่านวังน้อย

-ด่านหินกอง

-ด่านสระบุรี

-ด่านแก่งคอย

-ด่านมวกเหล็ก

-ด่านปากช่อง

-ด่านสีคิ้ว

-ด่านขามทะเลสอ

ซึ่งถ้าเป็นรถยนต์ 4 ล้อในอัตราแลกเข้าจะอยู่ที่ 10 บาทตามระยะทางประมาณ 1.2 5 บาทต่อกิโล เดินทางจากบางปะอินไปถึงโคราชก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 235 บาท ได้ราคานี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแลกกับการเดินทางที่เร็วขึ้น สำหรับจุดประสงค์ของโครงการทางหลวงพิเศษนี้ก็เพื่อในเรื่องของการช่วยลดการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกการจราจรที่เหนียวแน่นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดนั้นเอง

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างทางหลวง ผ่าน 3 จังหวัดโดยมีระยะทางประมาณ 196 กม. มูลค่าโครงการ 84,600 ล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็น

-ค่าก่อสร้างประมาณ 77,970 ล้านบาท

-ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 6,630 ล้านบาท

โดยมีการแบ่งออกสัญญาเป็น 40 สัญญาเพื่อก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและใช้งบประมาณ 2559 จำนวน 25 สัญญา แล้วเสร็จ ปี 2562 เปิดให้บริการ ปี 2563 บอกเลยว่า เป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับใครที่ชอบเดินทางทางเหนือในช่วงหน้าเทศกาลที่มีรถติดอย่างเหนียวแน่นต่อไปนี้ ก็ไม่ต้องเสียเวลารถติดต่อไปแล้วละ

Top