เตรียมประกาศใช้! ไม่จ่ายค่าปรับ อายัดต่อทะเบียนรถ

บอกเลยว่าใครมีค่าปรับจากการปรับจราจรนั้นต้องรีบอย่างเด็ดขาดเพราะตอนนี้ ทางนาย สราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ซึ่งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันประชุมซึ่งให้มีความติดตามการคืบหน้าการเชื่อมต่อระบบอายัดการชำระภาษีประจำชั่วคราวในกรณีที่มีบุคคลบางคนยังไม่ชำระค่าปรับในข้อหากระทำที่เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมขนส่งทางบกก็ได้มีการชี้แจงว่า ในตอนนี้ระบบได้ทำการเชื่อมต่อ เสร็จแล้วแต่ยังมีบางกรณีที่จะต้องหารือกันระหว่าง 2 หน่วยงาน งได้มีการประชุมล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มีการตกลงกันว่าเมื่อมีการเชื่อมต่อข้อมูลและระบบออฟไลน์น่าจะดำเนินการอายัดการชำระภาษีรถเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้ที่ยังมีใบสั่งค้างจ่าย

อีกทั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไร ผอ.สนข สั่งการในการประชุมว่าให้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆให้เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการอายัดและการชำระภาษีชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นี้เป็นต้นไป จากนั้นก็ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือนมิถุนายนนี้ และตลอดทั้งเดือนโดยในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบเช็คค้างค่าชำระค่าปรับ ซึ่งจะมีการเลือกใช้ระบบอายัดชำระภาษีในกรณีดังกล่าวนี้รวมถึงถ้าหากประชาชนและมีความประสงค์ที่จะจ่ายค่าปรับที่สำนักงานขนส่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นกันโดยจะเป็นการสร้างความเข้าใจตรงกันเสียก่อนที่จะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

โดยทางด้าน พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อระบบออกรายที่ได้มีการดำเนินว่าเมื่อการที่เจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกได้รับการชำระค่าปรับกับผู้ที่มีใบสั่งค้างจ่ายแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก็จะมีการเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ก่อนที่จะมีการส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเงินค่าปรับหรือการทำงานแบบนี้จะไม่ใช่การทำงานแบบเรียลไทม์เหมือนระบบออนไลน์ทั่วไปสำหรับการด้านการปฏิเสธใบสั่งในกรณีที่ประชาชนเห็นว่าตัวเองยังไม่ได้ทำความผิดแต่อย่างใด ทางสตช. ก็จะทำแบบฟอร์มและนำไปวางที่กรมขนส่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้สามารถดำเนินการและเขียนคำร้องขอได้อีกครั้งจะมีไปรษณีย์ส่งกลับไปยังสถานีตำรวจเพื่อออกใบสั่งตามกฎหมายพร้อมทำการแนบหลักฐานต่างๆเช่น สำเนาใบสั่ง รูปถ่ายรถ และเล่มทะเบียนเพื่อยืนยันความบริสุทธิและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทะเบียน

โดยในส่วนที่มีการสวมป้ายทะเบียนก็สามารถนำหลักฐานขึ้นมาชัดเจนชี้แจง ได้ซึ่งต้องการตรวจสอบว่าตัวเองไม่ได้ขับขี่ผิดกฎหมายตามใบสั่งนี้ประชาชนก็สามารถชำระภาษีประจำปีไปก่อนได้โดยทางเจ้าหน้าที่กรมขนส่งจะมีการออกสำเนาเอกสารสำหรับการใช้แทนป้ายวงกลมเป็นการออกชั่วคราว 30 วันจากนั้นเมื่อมีการตรวจสอบและการชำระค่าปรับทางลมฟ้าที่ออกใบสั่งแล้วก็จะมีการนำหลักฐานการชำระค่าปรับมาขอรับป้ายภาษีตัวจริงอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ทำก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนที่สามารถเข้าไปตรวจสอบอัตราการค้างค่าใช้จ่ายใบสั่งได้ก่อนที่จะเดินทางมาชำระต่อภาษีประจำปีโดยในตอนนี้ทาง ตช.และธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างการจัดทำเว็ปไซต์เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ก่อนซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ก.ค.นี้เช่นกัน..

Top