‘คิดอย่างไร จะเป็นอย่างนั้น’ จงเดินออกห่าง จากคนคิดลบ แล้วชีวิตจะดีขึ้น

ในโลกปัจจุบันมีคนหลากหลายรูปแบบ เราถูกเลี้ยงดู เติบโตมาด้วยสังคม วัฒนธรรมแตกต่างกัน ถูกอบรมสั่งสอนด้วยครอบครัว ปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ดำรงอยู่ ในมุมมองที่แตกต่างกัน ในสังคมที่หลากหลายด้วยความคิด เสรีภาพและฐานะ บางคนรวย บางคนจน บางคนฐานะปานกลาง นี่คือความเป็นจริงของโลกที่ปฏิเสธไม่ได้

บางคนเคยจน แต่ตอนนี้เขากลับรวย บางคนเคยรวย ตอนนี้เขากลับไม่เหลืออะไร วน ๆ กันไปแบบนี้ หลายอย่างเป็นกำหนดชีวิตเรา แต่สิ่งหนึ่งที่คือตัวกำหนดอนาคตของเรา นั่นคือ ตัวเรานั่นเอง เราคือผู้กำหนดทุกอย่าง บางคนเชื่อดวง บางคนเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ตัวเรานั่นแหละที่จะพาเราไปจุด ๆ นั้น ไม่ว่าจะดีหรือร้าย มันเริ่มที่ตัวเรา จริงอยู่เรากำหนดธรรมชาติไม่ได้ และปฏิเสธความเป็นไปของธรรมชาติไม่ได้ แต่สิ่งนิ่งที่ทำให้ธรรมชาติหยุดเราไม่ได้เช่นกันนั่นคือ ความคิด ความคิดเกิดจากตัวเราจริง ๆ

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ความคิดมีทั้งดีและไม่ดี ก็คือคิดบวกและคิดลบ ผมชอบประโยคนี้มาก “คิดอย่างไร จะเป็นอย่างนั้น” นี่คือกฎธรรมชาติที่สอดคล้องกับพุทธศาสนา ข้อนึงคือ ปลูกอะไรได้อย่างนั้น หว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้

เมื่อเราคิดลบ ลบในที่นี้หมายถึงพลังที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดี ก็จะดึงดูดเข้ามาหาเรา และในที่สุดจะถูกหล่อหลอมเป็นตัวเราในที่สุดเมื่อเราคิดลบ เราก็เพื่อนที่คิดลบเหมือนกัน กลายเป็นลบด้วยกัน ซึ่งถ้าไม่คิดเหมือนกัน ย่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้ หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เหมือนกัน สิ่งเรานี้เกิดจากความคิดเราทั้งนั้น นำพาเราไปถึงจุด ๆ หนึ่งและทำให้เราอยู่ในจุด ๆ หนึ่ง ด้วยตัวเราเอง เพราะฉะนั้นความคิด จึงสำคัญมาก ในทางตรงกันข้าม

เมื่อเราคิดบวก บวกในที่นี้หมายถึง พลังที่ดี สิ่งที่ดีก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราเช่นกัน เมื่อคิดบวก เราจะมีเพื่อนที่คิดเหมือนกัน เราจะอยู่ในสังคมที่เหมือนกัน คิดบวกเหมือนกัน ทำสิ่งบวกเหมือนกัน จะส่งเสริมตัวเราและคนรอบข้าง เหมือนในประโยคนี้ กล่าวไว้ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

เมื่อทั้งหมดที่กล่าวสิ่งที่กำหนดตัวตนเราและทำให้เราเป็นเรา คือความคิด อยู่ที่ทุกคนว่า จะเลือกแบบไหน คิดบวก อดทน สู้ มองโลกในแง่ดี ไม่คิดร้ายกับคนอื่น มีเพื่อนมีครอบครัวที่ดี ส่งต่อความสุขได้ถึงคนรอบข้าง นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดจากความคิดของเรา อยู่ที่คุณเลือก คุณกำหนด ไม่มีใครมาบังคับคุณได้ แม้แต่ธรรมชาติก็ตาม คิดบวกกันเถอะชีวิตจะได้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามา